DINAMITZADOR JOVENTUT (B)
Accés Sistema d’accés lliure

Concurs-oposició

Convocatòria
BOPA 13/04/2023
Termini de presentació de sol·licituds 14/04/2023 A 02/05/2023
Publicació llista provisional de persones admeses i excloses i designació Òrgan Tècnic de Selecció Resolució llista provisional i designació OTS
Publicació llista definitiva de persones admeses i excloses  

 

Data exàmen

 

 

 

 

Qualificacions fase oposició

 

 

 

Qualificacions fase concurs

 

 

Llista definitiva de persones aptes por ordre de puntuació obtinguda.