DINAMITZADOR JOVENTUT (B)
Accés Sistema d’accés lliure

Concurs-oposició

Convocatòria
BOPA 13/04/2023
Termini de presentació de sol·licituds 14/04/2023 A 02/05/2023
Publicació llista provisional de persones admeses i excloses i designació Òrgan Tècnic de Selecció Resolució llista provisional i designació OTS
Publicació llista definitiva de persones admeses i excloses  

Resolució llista definitiva i data primer examen

 

Qualificacions fase oposició

 

Plantilla examen

Resultat primer examen: test

Anunci convocatòria segon examen

Resultat segon examen: cas pràctic

 

Qualificacions fase concurs

 

Anunci baremació
 

Llista definitiva de persones aptes por ordre de puntuació obtinguda.

 

Anunci qualificacions definitives i proposta constitució borsa

Resolució constitució borsa de treball