PROFESSOR/A VIOLÍ CONSERVATORI (A2)
Accés Sistema d’accés lliure

Concurs-oposició

Convocatòria
BOPA 05/11/2018http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2018/11/05_210/2018_010844.pdf
Termini de presentació de sol·licituds Fins al 26 de novembre (inclòs)

Model sol·licitud

Imprès de comunicació d’esmenes a la sol·licitud d’admissió en el procés de selecció
Designació del tribunal qualificador Decret designació tribunal qualificador

Publicado 27/11/2018

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional

Publicada 03/12/18

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses Llista definitiva

Publicada 12/12/2018

Data de realització de la prova

 Dijous 13/12/2018

Hora: 9.00 h

Lloc: Conservatori Municipal

Plaça La Malena, 17

Qualificacions fase de oposició Primer exercici

Segon exercici (publicat 19/12/18)

 

 

 

Qualificacions fase de concurs i relació de persones que han superat el procés selectiu  Acta de baremació

Qualificacions fase concurs i relació de persones que han superat el procés selectiu

Publicat 19/12/18