TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (A1)
Accés Sistema d’accés lliure

Oposició

Convocatòria Bases
Termini de presentació de sol·licituds Del 17/04/2024 al 03/05/2024
Publicació llista provisional de persones admeses i excloses i designació Òrgan Tècnic de Selecció Llista provisional
Publicació llista definitiva de persones admeses i excloses  

 

Data exàmen

 

 

 

 

Qualificacions oposició

 

 

 

Llista definitiva de persones aptes por ordre de puntuació obtinguda.