CALENDARI DE LECTURES. TMG 2016.

Calendari de lectures del supòsit pràctic.

Podeu trobar més informació sobre el procés selectiu al Portal de la Transparència en l’apartat “Selecció i provisió 2016”.