IMPORTANT: NOTIFICACIONS NOVES VALORACIONS EN SÒLS URBANITZABLES

NOTIFICACIONS NOVES VALORACIONS EN SÒLS URBANITZABLES SENSE…

CADASTRE: Anunci procediment simplificat valoració col·lectiva

 En relació amb la nova redacció del Text refós de la Llei…

Regularització Cadastral

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL…