CONCURS-OPOSICIÓ TÈCNIC DE GESTIÓ INTERÍ

Sin título

Al BOP d’Alacant nº109 de 8 de juny de 2016 s’han publicat les bases que regiran el procés selectiu per a la provisió, mitjançant funcionari interí, d’una plaça de Tècnic de Gestió a l’ajuntament.

Aquells que estiguen interessats a participar en el concurs-oposició disposen d’un termini de 20 dies naturals per presentar la sol·licitud de participació. Podeu trobar més informació sobre el procés selectiu al Portal de la Transparència:

http://www.portademariola.com/seleccio-i-provisio-2016