RESULTATS CONSULTA CIUTADANA

DATA I HORARI VOTACIÓ

DIUMENGE 12 DE NOVEMBRE DE 2017 DE 10:00 H A 19:00 H AL MASET DELS MOROS VELLS I CONTRABANDISTES AL CARRER PIZARRO.

Lloc de votació:  MASET MOROS VELLS

(6 taules per orde alfabètic de cognoms i empadronats)

MESA 1   (Des de 1r Cognom “Abad” fins a “Belda“)

MESA 2  (Des de 1r Cognom “Bellver” fins a “Cedillo“)

MESA 3  (Des de 1r Cognom “Cerdá” fins “Forte“)

MESA 4  (Des de 1r Cognom “Francés” fins a “Gregori“)

MESA 5  (Des de 1r Cognom “Guaita” fins a “Martínez”)

MESA 6  (Des de 1r Cognom “Martorell” fins a “Ortuño“)

Lloc de votació:  MASET CONTRABANDISTES

(4 taules per orde alfabètic de cognoms, empadronats en les tres primeres i festers no empadronats en l’última)

MESA 7  (Des de 1r Cognom “Pagador” fins a “Roca“)

MESA 8  (Des de 1r Cognom “Rodríguez” fins a “Serrano“)

MESA 9  (Des de 1r Cognom “Silvestre” fins a “Zotano“)

MESA 10   (Festers no empadronats i vot per correu)

 

 

PROCÉS CONSULTA CIUTADANA CANVI DATA A LA CELBRACIÓ DE LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS DE BANYERES DE MARIOLA, DE CONFORMITAT AMB L’ESTABLIT A LA SECCIÓ 5ª DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I BON GOVERN.

Ordenança Reguladora de la Transparència, accés a la informació i bon govern. (Art. 65 i segúents)

Certificat Acord Ple Ajuntament Banyeres de Mariola de 4 de setembre de 2017

EXPOSICIÓ DEL CENS ELECTORAL DEL 25 SETEMBRE AL 5 D’OCTUBRE 2017

De 9 a 14 hores en les oficines generals de l’Ajuntament

La consulta és individual per mitjà de mitjans informàtics, prèvia identificació amb el D.N.I., passaport o permís de conduir.

VOT PER CORREU DE L`1 D’OCTUBRE AL 31 D’OCTUBRE

Regulació

Sol.licitud

 

Altra informació d’interès

Sessió Ple a Youtube

consultafestes.org 

Facebook Ajuntament