CONTRACTACIÓ DE L’ATORGAMENT DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A l’EXPLOTACIÓ DEL BAR-CAFETERIA DEL MERCAT MUNICIPAL DE BANYERES DE MARIOLA, PER PROCEDIMENT OBERT.

CONTRACTACIÓ DE L’ATORGAMENT DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A l’EXPLOTACIÓ DEL BAR-CAFETERIA DEL MERCAT MUNICIPAL DE BANYERES DE MARIOLA, PER PROCEDIMENT OBERT.

EXPEDIENT Nº: 1063399T/2022-GENSEC

Link anunci procediment licitació Plataforma Contractació de l’Estat

Link plecs

Link instruccions Plataforma Contractació de l’Estat

Link Plataforma Contractació de l’ Estat

PRESENTACIÓ ELECTRÓNICA D’OFERTES: FINS AL DIA 11 DE NOVEMBRE A LES 13:00 H