Convocatòria procés selectiu borsa temporal Arquitecte/a

Convocatòria procés selectiu borsa temporal Arquitecte/a

Termini de presentació instàncies 17/05/2022 fins 30/05/2022

Bases

Llista provisional persones admeses i composició òrgan tècnic de selecció

Llista definitiva persones admeses i convocatòria primer examen

Ajornament i nova data primer examen

Plantilla resultats test

Anunci resultats primer exercici i convocatòria segon exercici

Anunci resultats segon exercici

Anunci resultats baremació mèrits

Anunci resultat final i proposta formació borsa