TREBALLS A LA ZONA DEL SANT CRIST

3 de juny de 2021

L’Ajuntament de Banyeres de Mariola informa:

 

La normativa actual sobre els castells de focs d’artifici exigeix el reconeixement de l’emplaçament per al seu llançament.

Un dels requisits per a tal reconeixement és la neteja d’un radi perimetral d’abast dels focs.

Tècnics de la mateixa Conselleria van proposar a l’Ajuntament la realització d’una crema prescrita al vessant del Sant Crist, per ser gratuïta i per estar realitzada i planificada per personal qualificat (tècnics i bombers forestals).

Des de l’Ajuntament, es va aconseguir l’autorització a la neteja (mitjançant la crema) de totes les persones propietàries de les parcel·les de la zona.

Per altra banda, l’EPRIF (Equip de Prevenció Integral d’Incendis Forestals) del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va redactar el corresponent Pla de Crema Controlada per a aquesta zona.

 

Fa dues setmanes, els tècnics i brigades forestals van informar que no es podria realitzar la crema abans de l’estiu, degut a que estava pròxima la finalització del període de crema i les condicions meteorològiques necessàries no estaven sent favorables (temperatures, humitat, vent…).

 

Vista la necessitat de l’autorització de l’emplaçament de llançament de focs d’artifici, així com el perill que suposa, en cas que hi haguera qualsevol foc a eixa zona, per la proximitat a les vivendes de la Malena (inclòs un col·legi i el centre de la població), i gràcies a la cessió de la maquinària que s’està usant, la brigada de l’Ajuntament va començar a fer la neteja sense costos adicionals.

 

Aquesta setmana es va presentar el Seprona (per cridades veïnals) però no va paralitzar la neteja. Simplement va fer supervisió del que s’estava realitzant.

L’Ajuntament DISPOSA DE L’AUTORITZACIÓ pertinent després de la confecció del Pla de Crema Controlada (segons Resolució de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals, 2020/05-QP, signada el 13 d’abril de 2021).

A la mateixa Resolució i al Pla es reflexa que, prèvia a la crema, es realitzaran treballs de preparació de la zona, per a garantir el control del foc (desbrossament, línies de control, poda, tala…).

La brigada municipal aquesta setmana es troba fent la neteja de la piscina municipal, entre altres intervencions. Tan prompte com puga, reprendrà la neteja de la zona.

 

El vessant del Sant Crist és una zona abancalada d’oliveres i ametlers (la majoria descuidada durant els últims anys) que s’està netejant per la necessitat d’aprovació de l’emplaçament dels focs d’artifici i per seguretat de la població.

 

L’Ajuntament recorda que, en qualsevol part del terme municipal, les persones propietàries han de mantindre en bon estat de neteja i higiene els seus solars, ribes i parcel·les (siguen urbanes, forestals o agrícoles), per prevenció d’incendis.

 

Moltes gràcies.

 

 

________________________________________________________

 

11 de maig de 2021

EXPLICACIÓ DE LA CREMA PRESCRITA:

 

La successió de les diferents generacions d’incendis forestals, ens enfronta actualment a emergències cada vegada més complexes, més extenses i en condicions més virulentes. Molts d’aquests incendis es desenvolupen fora de capacitat d’extinció, comprometent tant a les persones, béns i el medi forestal.

 

Els incendis, provoquen alarma social i greus alteracions en les masses forestals que en general no estan preparades per a cremar, amb la corresponent repercussió negativa sobre la naturalesa, l’economia i la societat. La creixent interfície urbanoforestal i l’increment d’activitats recreatives en la muntanya i en les zones que la circumden, provoca que els incendis forestals puguen posar en perill la vida i les infraestructures construïdes per l’home. Per tot això, és necessari posar en marxa les mesures necessàries per a, d’una banda, evitar l’inici dels incendis forestals i la propagació del mateix i, d’altra banda, minimitzar els efectes i danys produïts pels seus efectes.

 

Les cremes prescrites persegueixen diferents objectius concrets i mesurables en funció dels diversos escenaris, sent els més comuns, la millora d’àrees agrícoles, així com la creació de discontinuïtats en la vegetació, millora de l’hàbitat de la vida silvestre i la protecció de nuclis rurals i de masses arbrades, a més de constituir una eina formativa dels serveis d’extinció d’un grandíssim valor.

 

Tampoc s’han d’oblidar aquells incendis negligents iniciats dins de la Interfície urbanoforestal que produeixen grans incendis en la muntanya. Per això hem de revisar els punts estratègics que connecten la muntanya amb la zona d’interfície i realitzar una gestió sobre el combustible perquè el foc no es propague de la zona d’interfície a la muntanya, ni de la muntanya a la zona d’interfície.

 

 

RAONS PERQUÈ ES REALITZA LA CREMA PRESCRITA A BANYERES DE MARIOLA:

 

L’Ajuntament de Banyeres de Mariola, amb motiu de la realització de festejos amb elements pirotècnics i amb la finalitat d’obtindre les autoritzacions pertinents de part de la Conselleria de Medi Ambient, per a l’emplaçament d’aquests festejos, pretén fer ús del mètode de gestió mitjançant cremes prescites per a reduir la càrrega de combustible en la zona aquest del nucli urbà.

L’autorització (de castells de focs d’artifici) queda condicionada a la realització d’una reducció del risc d’incendi en les parcel·les pròximes a la zona de llançament. Tal com recull el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (d’ara en avant PLPIF) en el qual s’inclou el Pla de Cremes Local, s’estableix com un dels objectius de la crema, la reducció del risc d’incendi forestal per a la utilització del foc en les activitats agràries o cíviques (festes populars). Motiu pel qual es procedeix a la redacció d’un pla de crema específic d’aquesta interfície urbanoforestal.

Els objectius principals d’aquest pla de crema són la reducció del risc d’incendis generat en el transcurs de les festes populars del municipi coincidents amb l’època de perill mitjà i alt d’incendis forestals. La protecció de les infraestructures davant els incendis d’interfície urbanoforestal i la reducció de l’espessor de la vegetació que afavoriria l’ús lúdic per part de la població pròxima.

 

A més, aquestes pràctiques de foc bo s’inclouen dins del pla de formació de les brigades forestals per al maneig de foc tècnic. Per tant, a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola li resulta totalment gratuïta aquest tipus d’intervenció.

 

REALITZACIÓ DE LA CREMA PRESCRITA:

 

Després de la redacció del Pla de Crema de la Interfície Urbanoforestal de Banyeres de Mariola, redactat per EPRIF (Equips de Prevenció d’Incendis Forestals), s’ha rebut l’autorització favorable per part del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals i el Servei Territorial de Medi Ambient. Seguidament, han informat els Tècnics de Medi Ambient i les Brigades de Bombers Forestals que la crema es realitzarà en diverses fases i depenent de la climatologia.

És possible que comencen aquesta setmana, abans de començar l’estiu, ja que a partir del mes de juny ja no es poden realitzar cremes.

 

A continuació tornem a adjuntar uns enllaços sobre informació explicada per especialistes de la matèria, on expliquen que NO ÉS PERJUDICIAL ni per a la població ni per al medi ambient, la tècnica que s’usa:

 

INCENDIS FORESTALS: EPRIF – Realització de cremes prescrites:

https://www.youtube.com/watch?v=a7WkyQIL-9Y&t=23s

 

INCENDIS FORESTALS: EPRIF – Actuacions a la interfície agroforestal:

https://www.youtube.com/watch?v=1yZLbPzexDo&t=202s

 

Aquesta és la crema que van realitzar a Castell de Castells fa unes setmanes, i que són els mateixos que la faran a Banyeres de Mariola:

 

Reportatge programa «Terra Viva»: Crema prescrita Bombers Forestals SGISE Castell de Castells:

https://youtu.be/XtncVAIo9Bk

__________________________________________

 

7 d’abril de 2021

L’Ajuntament de Banyeres de Mariola informa:

A la zona verda de la vessant del Sant Crist, des de la part de darrere del Col·legi Fundació Ribera fins al Cementeri, va a realitzar-se una neteja de vegetació mitjançant la tècnica de CREMA PRESCRITA.

Aquesta crema es realitza prèvia autorització favorable per part de tots els propietaris de cada una de les parcel·les que formen aquesta zona.

En aquest projecte de crema els agents actuants són:

– BRIGADES DE BOMBERS FORESTALS
– EQUIPS DE PREVENCIÓ INTEGRAL D’INCENDIS (EPRIF)
– DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
– EMERGÈNCIES 112 DE LA GENERALITAT VALENCIANA
– ENGINYERS TÈCNICS FORESTALS

QUÈ ÉS UNA CREMA PRESCRITA?

Una crema prescrita és l’APLICACIÓ CONTROLADA DE FOC a zones poblades de malesa, sota unes condicions meteorològiques, de vegetació i topogràfiques fixades, amb la intenció d’assolir un objectiu determinat com ara la neteja preventiva d’incendis o facilitar la regeneració d’una certa espècie vegetal. Tot i ser una pràctica envoltada de polèmica, aquesta reducció és necessària, ja que l’abandonament de les activitats agràries així com la demanda urbana dels espais forestals, han modificat l’estructura del paisatge, provocant aquesta acumulació de vegetació en el sotabosc.

 

Aquesta pràctica és pionera a la província d’Alacant, tot i que en altres comunitats està realitzant-se des de ja fa anys i és tot un èxit. A part d’aquest nou coneixement, també es millora la pràctica i les capacitats del personal operatiu per desenvolupar maniobres combinades amb aigua, eines manuals i foc.

Aquest ús del foc serveix per entrenar maniobres d’extinció a les brigades de bombers forestals, així com d’equips d’altres cossos d’extinció de la Comunitat Valenciana. Les cremes prescrites com a actuacions de prevenció i recerca associada també han servit per a col·laborar amb el món de la gestió forestal i la planificació del territori per dotar els paisatges i els boscos d’estructures forestals que generen resistència a la propagació de focs d’alta intensitat.

 

A continuació podeu trobar uns enllaços sobre informació explicada per especialistes de la matèria, on expliquen que NO ÉS PERJUDICIAL ni per a la població ni per al medi ambient. Les tècniques que usen:

 

 

INCENDIS FORESTALS: EPRIF – Realització de cremes prescrites

https://www.youtube.com/watch?v=a7WkyQIL-9Y&t=23s

 

 

INCENDIS FORESTALS: EPRIF – Actuacions a la interfaç agroforestal

https://www.youtube.com/watch?v=1yZLbPzexDo&t=202s

 

 

Aquesta és la crema que van realitzar a Castell de Castells fa unes setmanes, i que són els mateixos que la realitzaran a Banyeres de Mariola:

 

Reportatge programa “Terra Viva”: Crema prescrita Bombers Forestals SGISE Castell de Castells

https://youtu.be/XtncVAIo9Bk