Donació de Sang

Dilluns, 6 de setembrede 2021

De 17:00 a 20:30

(Entrada per urgències, carrer Fray Leonardo)