Escola de Musica Moderna

Escuela de Música Moderna

Programació de gener a juny de 2023

Curs d’especialitats de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 15.30 a 21.30h

Curs Conjunt instrumental/harmonia. Dijous de 19.00 a 21.00h

Curs Rock Band. Dissabtes de 17.00 a 18.00h

 

Info:  615 99 90 32

Formulari d’inscripció