HORTS URBANS

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 25 de juliol de 2016, va acordar aprovar la convocatòria pública per a l’adjudicació de les llicències d’ús privatiu dels 6 horts urbans del Parc Vil·la Rosario.

Els interessats tenen fins al 11 d’agost de 2016 per presentar les instàncies.

EDICTE