I JORNADA DEL LLIBRE, LA PARAULA I LA MÚSICA. Dissabte 21 de maig. Parc Municipal de Vil.la Rosario.

cartel fira LLIBRE