LABORA – A PROP TEU

S’informa que el proper 16 de març dimecres, una oficina mobil de Labora vindra a la nostra població, per donar a coneixer tots els serveis que s’ofereixen en materia d’ocupació.