L’ECONOMIA CIRCULAR: CAP A LA NOVA GESTIÓ DE RESIDUS

Banyeres de Mariola actualment està immers en la coordinació i futura implantació de la recollida
dels residus domèstics utilitzant el mètode del Porta a Porta i el tractament del residu orgànic amb
el compostatge comunitari. No sols la legislació vigent tant a nivell europeu, estatal i autonòmic en
matèria de la gestió dels residus si no que també els Objectius de Desenvolupament Sostenible,
marcats a nivell mundial, ens ha fet que prenguem la decisió de portar a terme este projecte.