Última actualització: 2021.06.08

 

2021.03.25 Seguiment de les Inversions financerament sostenibles 2020
2021.02.23 Acord aprovació Liquidació Pressupost 2020
2021.02.23 Romanent de Tresoreria 2020
2021.02.23 Resultat Pressupostari 2020
2021.12.31 Estat d’execució gastos a 31.12.2020
2021.12.31 Estat d’execució d’ingressos a 31.12.2020
2020.02.25 Acord aprovació Liquidació Pressupost 2019
2020.02.20 Seguiment de les Inversions financerament sostenibles 2019
2019.12.31 Romanent de Tresoreria 2019
2019.12.31 Resultat Pressupostari 2019
2019.12.31 Liquidació del Pressupost de Gastos 2019 per partides després del tancament
2019.12.31 Liquidació del Pressupost d’Ingressos 2019 per conceptes després del tancament
2019.12.31 Estat d’Execució ingressos 2019 a 31.12.2019 provisional pendent de tancament
2019.12.31 Estat d’Execució despeses 2019 a 31.12.2019 provisional pendent de tancament
2019.02.26 Acord aprovació Liquidació Pressupost 2018
2019.02.22 Seguiment de les inversions financerament sostenibles 2018
2018.12.31 Liquidació de gastos 2018 per capítols
2018.12.31 Liquidació d’ingressos 2018 per capítols
2018.12.31 Resultat Pressupostari 2018
2018.02.27 Acord aprovació Liquidació Pressupost 2017
2018.02.07 Seguiment de les inversions financerament sostenibles 2017
2017.12.31 Resultat Pressupostari 2017
2017.12.31 Liquidació de gastos definitiva
2017.12.31 Liquidació d’ingressos 2017 definitiva
2017.12.31 Estat d’Execució ingressos 2017 a 31.12.2017 provisional pendent de tancament
2017.12.31 Estat d’Execució despeses 2017 a 31.12.2017 provisional pendent de tancament
2017.02.27 Seguiment de les inversions financierament sostenibles 2016 II
2017.02.27 Seguiment de les inversions financierament sostenibles 2016
2017.02.27 Acord aprovació Liquidació Pressupost 2016
2016.12.31 Romanent de Tresoreria 2016
2016.12.31 Resultat Pressupostari 2016
2016.12.31 Estat d’Execució ingresos 2016 a 31.12.2016 definitiu
2016.12.31 Estat d’Execució despeses 2016 a 31.12.2016 definitiu
2016.12.31 Estat d’Execució despeses 2016 a 31.12.2016 provisional pendent de tancament
2016.12.31 Estat d’Execució ingressos 2016 a 31.12.2016 provisional pendent de tancament
2016.11.18 Estat d’Execució del Pressupost 2016 a 18.11.2016
2015.12.31 Liquidació del Pressupost 2015