Llega800

DESPLEGAMENT 4G A LA BANDA DE 800MHZ

 

Els serveis mòbils de nova generació LTE sobre la banda de freqüències de 800 MHz dels principals operadors mòbils que presten serveis al territori nacional, comercialment denominats com 4G, es trobaran disponibles a Banyeres de Mariola en dates pròximes.

La tecnologia 4G, prestada sobre la banda de freqüències de 800 MHz, anteriorment utilitzat per la Televisió Digital Terrestre (TDT), permet oferir les millors prestacions sobre aquesta tecnologia, oferint la millor cobertura en interiors i la major extensió de cobertura possible.

Aquestes xarxes 4G, sobre aquesta nova banda de freqüències, arriben per millorar la velocitat de connexió a Internet, serveis de televisió sota demanda, descàrregues de música, així com desenes de nous serveis que veuran la llum en els propers anys per aprofitar la gran amplada de banda de la tecnologia 4G, permetent aconseguir velocitats de fins a 150Mbps, velocitats que en molts casos superen les que gaudim actualment a les nostres llars amb les línies fixes d’ADSL.

La prestació d’aquests serveis ja ha tingut lloc en altres països europeus com el Regne Unit, Itàlia i França, suposant un gran avanç pel que fa a serveis i prestacions per als usuaris i ciutadans. La prestació dels serveis mòbils en aquesta banda pot comportar l’aparició de determinades afectacions a la recepció del senyal de Televisió Digital Terrestre (TDT) dels usuaris de la seva localitat, a causa que s’utilitzava anteriorment per al servei de TDT.

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a través de l’Ordre IET / 329/2015, de 26 de febrer de 2015, ha establert el procediment d’actuació per solucionar aquest tipus de problemes, garantint que les molèsties als ciutadans siguin mínimes i la seva solució gratuïta. Per solucionar aquestes afectacions, en cas d’arribar a produir-se, els operadors mòbils han confiat en la nostra empresa, llega800, per a solucionar qualsevol tipus d’afectació que pugui produir-se a qualsevol usuari de TDT i en qualsevol punt del territori nacional que es vegi afectac per aquest motiu.

Aquest procediment d’actuació habilita un telèfon d’atenció gratuït i una pàgina web a la qual poden recórrer tots els usuaris per sol•licitar l’actuació a les seves instal•lacions per a la solució de les afectacions de manera que pugui restablir el servei TDT amb total normalitat. A aquests efectes, l’informe que el nombre d’atenció gratuït per als ciutadans és el següent:

900.833.999

I la pàgina web posada a disposició per als ciutadans és la que a continuació s’indica:

http://www.llega800.es

Tríptic

 

Per tal de donar a conèixer l’existència d’un número de telèfon gratuït al qual recórrer, el pla d’actuació acordat recull la comunicació de forma prèvia a l’inici de la prestació dels serveis sobre els habitatges que potencialment poden veure més afectades a trobar-se situades entre les estacions radioelèctriques que incorporin aquests nous serveis i els centres emissors TDT. Aquesta comunicació es realitzarà de forma individualitzada mitjançant bustiada i de forma prèvia a l’encesa, indicant tant el telèfon gratuït al qual poden recórrer així com la pàgina web on trobar tota la informació al respecte. A més, sobre les zones de cobertura de les estacions base un cop iniciada la prestació dels serveis, s’atendrà qualsevol sol•licitud de solució d’afectació que presenten els ciutadans, sent ateses immediatament i amb la màxima celeritat.

Una vegada rebuda la notificació de l’afectació per part dels usuaris de TDT, un tècnic qualificat es desplaçarà allà on s’hagi detectat l’afectació i procedirà a realitzar les tasques de condicionament necessàries per solucionar les esmentades afectacions. Tot això sense cap cost per a l’usuari.