MATRICULACIÓ ESCOLA D’ADULTS CURS 2016-2017

Matrícula: juliol i agost a l’ajuntament, a setembre al col·legi Alfonso Iniesta.

Oferta formativa:  1r Cicle:      *1r Nivell:      Alfabetització/Neolectors

*2on : Nivell: Educació Base

2on Cicle:   *Proves lliuers de Secundària; Graduat en ESO

Preparació a les proves de la Junta Qualificadora:                                                                                                           Elemental, Mitjà i Superior

 Espanyol per a immigrants.

 Anglés (A1,A2,B1,B2)