MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVICIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS DE LA CV 2019

Polígon Industrial “Les Creus”

L’Ajuntament de Banyeres de Mariola ha dut a terme el següent projecte:

Millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en el Polígon Industrial “Les Creus” a Banyeres de Mariola (Alacant)

L’acció ha tingut un pressupost total de 199.990,00 euros, amb una subvenció de l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) de 119.994,00 euros, (Exp. MIPAEA/2019/19).

Ha consistit en:

La redacció del projecte d’obra/instal·lació, l’estudi de seguretat i salut i la direcció d’obra,

I l’execució dels següents conceptes:

-Obra civil per a la implantació de Fibra òptica i altres serveis

-Vigilància a través de CCTV connectat a la Policia Local

-Millora il·luminat públic, mitjançant mesures d’eficiència energètica o energies renovables

-Millora viària (més aparcaments, més viaris, vials més amplis, nous accessos) així com operacions de remodelació que comporten les anteriors

-Senyalització horitzontal i vertical de trànsit