MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVICIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS DE LA CV 2019

Polígon Industrial “Les Molines”

L’Ajuntament de Banyeres de Mariola ha dut a terme el següent projecte:

Inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en el Polígon Industrial “LES MOLINES” a Banyeres de Mariola (Alacant)

L’acció ha tingut un pressupost total de 165.700,00 euros, amb una subvenció de l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) de 99.420,00 euros, (Exp. MIPAEA/2019/20).

Ha consistit en:

La redacció del projecte d’obra/instal·lació, l’estudi de seguretat i salut i la direcció d’obra,

I l’execució dels següents conceptes:

-Obra civil per a la implantació de Fibra òptica i altres serveis

-Vigilància a través de CCTV connectat a la Policia Local

-Millora il·luminat públic, mitjançant mesures d’eficiència energètica o energies renovables