NEU

Els centres suspesen les classes del matí. Les famílies poden recollir els seus fills/es. Els centres romandran oberts mentre queden alumnes.