NEU

Les classes es retarden fins les 10 del matí, Per facilitar l’arribada de part del professorat i perquè estiga tot més normalitzat. Moltes gràcies.