XARXA LLIBRES

I FASE

ATENCIÓ: L’import total de les factures que s’han de posar en el formulari ha d’incloure només els llibres. Si alguna factura inclou bolígrafs, carpetes, etc. s’ha de restar el preu d’aquestos articles a l’import de la factura.

Documentació lliurada als centres educatius

Formulari per omplir