PARAULES PINTADES. Mostra de pintura als balcons 2018. Del 19 de maig al 3 de juny.