PERMÍS DE CREMA I NETEJA DE SOLARS

ÀREA AGRÍCOLA I FORESTAL

COMUNICACIÓ CREMA

Es podrà fer cremes en el període comprés entre el 5 i el 31 de maig de 2020 ambdós inclosos i per a la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a alguna mena d’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus, amb el permís de crema de la temporada actual.

Només podran realitzar-se cremes de dilluns a divendres, ambdós inclosos en horari entre l’eixida del sol i les 13.30 hores. Els dissabtes, diumenges i festius, no està permés realitzar cremes.

Els permisos tramitats des d’octubre fins maig continuen sent vàlids, tan sols han de respectar el nou horari i dies de crema.

Dins del perímetre delimitat en la declaració del parc natural de la Serra Mariola es prorroga el període en el qual NO es podrà cremar, fins al 16 d’octubre de 2020 (inclòs), segons la Resolució de 10 d’abril de 2020, de la Conselleria d’Agricultura. http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2901.pdf

Per això, dins d’aquestes zones on NO es pot cremar, les persones titulars de les explotacions agràries tenen a la seua disposició el servei de trituració de restes agrícoles que gestiona el Parc Natural, que estendrà el seu funcionament durant aquest període de restricció. Aquest servei, com ja coneixen, consisteix en una brigada de dos operaris i una màquina trituradora que es desplaça a cada explotació agrària i realitza la trituració en el bancal de les restes, que prèviament han d’haver sigut apilades per la persona titular d’aquest a l’extrem del bancal pròxim al camí.

El servei de trituració de restes agrícoles pot sol·licitar-se en el següent correu electrònic serra_mariola@gva.es, o per via telefònica al 679195215.

 

NETEGES DE SOLARS DINS DE LA POBLACIÓ, PARCEL·LES AGRÍCOLES I FORESTALS.

Després de la important nevada  i temporals de pluja que hem patit al nostre municipi aquest passat hivern, la situació de les parcel·les agrícoles i forestals és deplorable, degut a les destrosses en l’arborat i la proliferació descontrolada de matolls. Tot això suposarà un gran perill d’incendi amb l’arribada de les altes temperatures. Cal recordar que, en el cas de Banyeres de Mariola, quasi en la seua totalitat la serra no és pública, és de propietat privada.

Per tant, l’Ajuntament avisa a les persones propietàries de solars dins de la població, sòls agrícoles o zones amb massa forestal, que han de netejar les seues parcel·les de matolls, herbes, branques i arbres secs. A més, és d’obligat compliment mantindre’ls en les corresponents condicions de seguretat i salubritat.

L’article 16 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, sobre els deures de les persones propietàries de solars, o parcel·les agràries o forestals, indica l’obligació de conservar-los nets i en bon estat, així com fer les actuacions necessàries per a mantenir la massa vegetal en condicions d’evitar riscos o perjudicis a tercers. L’obligació de manteniment en bon estat s’ha de fer seguint la normativa que estableix la legislació (permisos de cremes…).