PLA DE L’ERUGA PROCESSIONÀRIA DEL PI

L’Ajuntament de Banyeres de Mariola informa:

La processionària del pi és la plaga més important de les pinedes mediterrànies. El perill més gran que origina la processionària del pi és l’ocasionat en les zones recreatives, boscos, parcs i jardins, no sols per l’efecte estètic que produeix, sinó per les perilloses urticàries que pot causar a les persones i animals domèstics.

Per a evitar en la mesura del possible la difusió d’aquesta plaga, és necessària la participació dels veïns i veïnes de manera activa eliminant els casos que detecten als seus terrenys privats, perquè les accions puguen ser efectives globalment.

Per altra banda, des de la Regidoria de Parcs i Jardins es treballa per l’eliminació dels cucs dins dels terrenys i zones municipals; especialment als parcs, voreres de camins i zones pròximes als centres educatius.

També es recorda que cal anar amb compte amb les mascotes, ja que poden sofrir danys greus si entren en contacte amb els pèls dels cucs.

S’agraeix al veïnat els avisos que ens han fet arribar i es demana precaució per la perillositat d’entrar en contacte amb les borses de cucs.