PLA MUNICIPAL D’INCLEMÈNCIES HIVERNALS 2020

PLA MUNICIPAL D’INCLEMÈNCIES HIVERNALS

Degut als nombrosos inconvenients que generen les nevades a les persones que vivim al municipi, l’Ajuntament de Banyeres de Mariola, a través del Pla Municipal d’Inclemències Hivernals, procura reduir les incidències prioritzant els punts d’actuació i l’assignació dels recursos disponibles. En cas de nevada, l’Ajuntament és conscient de la necessitat social i econòmica de recuperar la normalitat amb la major brevetat possible. No obstant això, tot i els esforços que es fan, és impossible de vegades mantindre tots els carrers i voreres del poble lliures de neu. Per eixa raó apel·lem a la comprensió i col·laboració de totes les persones afectades que han de tindre present que es dediquen tots els mitjans humans i materials disponibles per a fer front a l’eventualitat de la neu. Quanta més col·laboració per part de tots i totes hi haja, abans podrà superar-se l’episodi de neu i recobrar-se la normalitat.

Destaquem dos consells molt importants que més endavant s’expliquen: que mentre hi haja neu als carrers, no s’ha de circular amb els vehicles per a evitar els bloquejos de les vies amb cotxes creuats, ja que això impedeix treballar les màquines llevaneu. I en segon lloc, que si fóra imprescindible eixir el dia següent de Banyeres, tingueu previsió i estacioneu el vehicle abans que comence la nevada a prop de la carretera, a les parts més baixes del poble.

1- ACTUACIÓ MUNICIPAL

El Pla Municipal d’Inclemències Hivernals es posarà en marxa en el moment en què hi hagen previsions de precipitacions meteorològiques en forma de neu.

Les actuacions que es posaran en marxa són tres:

— Un camió que distribuirà i escamparà sal per a afavorir el desgel.
— Personal que netejarà els carrers utilitzant excavadores mecàniques.
— Distribució de sacs de sal en el magatzem municipal.

Els telèfons d’utilitat per a possibles contingències o avisos són:

Ajuntament: 966 567 315
Policia Local: 966 567 756
Guàrdia Civil: 965 566 528
Emergències: 112

2- CONSELLS ÚTILS

a) GENERALS

— En la mesura que siga possible, eviteu eixir de casa, principalment les persones majors i les d’edat infantil. En cas de necessitat, doteu-vos de calçat i roba apropiada.
— Sigueu més previsors del que és habitual. Les nevades allarguen els temps de desplaçament i dificulten el trànsit.
— Eviteu el pas pels parcs i zones ajardinades pel risc de caiguda de branques.
— Vigileu el desprendiment de cornises sobre les persones i vehicles estacionats.

b) AL DOMICILI

— Disposeu d’aliments de reserva per si foren necessaris.
— Tingueu prou combustible als dipòsits per a la calefacció i l’aigua calenta.
— Disposeu d’una ràdio amb piles per a seguir els pronòstics del temps, així com els consells de les autoritats.
— Tingueu a mà llanternes amb piles per si se’n va el subministrament elèctric.
— Protegiu adequadament l’abastiment d’aigua (comptadors, canonades, aixetes, etc.) amb draps o materials aïllants per a evitar que es congelen i trenquen les instal·lacions.
— Disposeu de telèfon mòbil amb el màxim de càrrega per a poder estar comunicat.
— Col·laboreu amb el veïnat o comunitat de propietaris amb la neteja de les voreres en la part que corresponga a les façanes dels seus immobles i locals.

c) AL COTXE

— Mentre hi haja neu als carrers, no s’ha de circular amb els vehicles per a evitar els bloquejos de les vies amb cotxes creuats, ja que això impedeix treballar les màquines llevaneu.
— Si fóra imprescindible eixir el dia següent de Banyeres, tingueu previsió i estacioneu el vehicle abans que comence la nevada prop de la carretera, en les parts més baixes del poble.
— En la mesura que siga possible, intenteu guardar el cotxe en un garatge.
— Porteu sempre les cadenes al maleter del vehicle.
— Porteu el telèfon mòbil carregat per si haguéreu d’avisar el 112.
— Porteu els vehicles amb el màxim de gasolina possible.
— Augmenteu la distància de seguretat si circuleu darrere d’un altre vehicle.
— Si heu de frenar, que siga a poc a poc.
— Si us sorprén la nevada i el vehicle comença a patinar, intenteu aparcar o apartar el vehicle fins que les màquines llevaneu aclarisquen la calçada.

3- ACTUACIONS

a) COL·LABORACIÓ CIUTADANA

— Correspon a les comunitats de veïns la neteja de la neu acumulada als seus trams de vorera.
— La neteja dels accessos als garatges de vehicles particulars és responsabilitat de les comunitats de propietaris o dels particulars.
— Els titulars d’empreses o altres instal·lacions que disposen d’un gual o accés rodat de vehicles són responsables de la seua neteja, així com de les zones de maniobra o estacionament ubicades en l’interior de les seues propietats.

b) ARREPLEGA DE SAL PER A LA NEU

S’haurà de fer a la nau municipal d’obres i serveis, carrer Francisco Berenguer Mora (baixos de Correus).

Recordeu que tirar sal és molt negatiu per al medi ambient. No sempre està indicat el seu ús per a combatre la congelació, ja que amb temperatures per davall de quatre o cinc graus no és eficaç.

c) PRIORITATS DE NETEJA

— Primer s’informarà la població de l’evolució de la situació, s’avisarà sobre les situacions o zones conflictives.
— Es faran accions preventives davant dels possibles riscos de nevada, com l’escampada de sal, etc.
— L’Ajuntament netejarà les principals artèries vials i els itineraris més freqüentats, tant al centre com als barris per a evitar aïllaments de persones.
— Es garantirà l’accés als llocs públics i privats essencials per a aconseguir el normal desenvolupament de les seues funcions: Centre de Salut, Residència de la Tercera Edat i Centre de Dia, els centres educatius, els serveis municipals i públics, els polígons industrials…
— Es minimitzarà la paralització de les activitats econòmiques del municipi.
— Es resoldran quantes circumstàncies d’emergència puguen produir-se.

4- RECORREGUTS DE NETEJA

a) Neteges manuals o semi-mecàniques.

— Centres d’especial atenció. Treballs mecànics i manuals.
— Accessos a escoles infantils, col·legis i Institut.
— Centre de Salut.
— Parada d’autobusos.
— Edificis municipals: Ajuntament, Mercat Municipal, Casa de Cultura, Casal de Joventut, Associació de l’Alzheimer, Llar del Pensionista, Residència de la Tercera Edat i Centre de Dia, Ames de Casa, etc.

b) Zones d’atenció amb treballs manuals.

— Places, parcs i jardins.
— Zones de difícil accés i circulació.

c) Carrers difícils per la seu excessiva pendent.

5- PREGUNTES FREQÜENTS

A) ¿QUI HA DE NETEJAR ELS ACCESSOS AL MEU PORTAL?

Els responsables de llevar el gel i la neu de les voreres de manera suficient per a permetre el pas de vianants són les persones propietàries o ocupants dels edificis, comerços i solars. Els serveis municipals de neteja, seguint els recorreguts establerts, s’encarregaran de mantindre lliures de neu i transitables per al trànsit rodat les principals vies de circulació i els passos de vianants més transitats de cada barri.

B) ¿COM PUC NETEJAR ELS ACCESSOS AL MEU PORTAL?

Per a previndre les plaques de gel quan es produïsquen les primeres nevades, l’Ajuntament ofereix sal sense cap cost per al veïnat que es pot arreplegar als magatzems de la nau municipal d’obres i serveis al carrer Francisco Berenguer Mora (als baixos de Correus). És recomanable que les comunitats de veïns i comerços, disposen de pales o rasquetes que els permeten retirar el gel i la neu de les voreres.

PLA MUNICIPAL D’INCLEMÈNCIES HIVERNALS