PORTA A PORTA

Hui s’inicia l’entrega dels cubells per a treure la fracció orgànica.

Es recorda que l’entrega es farà en els baixos de la Casa de Cultura, el dia que s’indica en la carta i en horari de 9.00 a 14.00h

Per a les persones que necessiten arreplegar el cubell d’un altra persona, es necessari portar una autorització. Exemple de model punxa ací: Autorització PaP