Procés selectiu estabilització oficial 1ª brigada d’obres

Procés selectiu estailitació oficial 1ª brigada d’obres

Anunci resultats definitius, proposta contractació i constitució borsa