PROCÉS SELECTIU ESTABILITZACIÓ PROFESSOR/A LLENGUATGE MUSICAL

PROCÉS SELECTIU ESTABILITZACIÓ PROFESSOR/A LLENGUATGE MUSICAL

Llista definitiva de persones admeses i excloses i designació membres OTS