PROCESSOS SELECTIUS ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT

S’ha publicat al BOE la convocatòria dels processos selectius per als diferents cossos dels que s’encarrega la Comissió Permanent de Selecció de l’INAP, el termini d’inscripció és de 20 dies naturals. Aquests cossos són:

· Cos General Auxiliar de l’Administració de l’Estat

· Cos General Administratiu de l’Administració de l’Estat

· Cos de Gestió de l’Administració Civil de l’Estat

· Cos de Tècnics Auxiliars d’Informàtica de l’Administració de l’Estat

· Cos de Gestió de Sistemes i Informàtica de l’Administració de l’Estat