PROGRAMA D´AUTONOMIA I ENVELLIMENT ACTIU: NADAL ENTRANYABLE.

PROGRAMA DIRIGIT PERSONES MAJORS QUE VIUEN SOLES I PER DIVERSES CIRCUNSTÀNCIES NO TENEN A FAMILIARS AMB QUI COMPARTIR EL NADAL.

DIES D´ESTÀNCIA: DEL 23 AL 27 DE DESEMBRE DE 2019.

LLOC: HOTEL A DETERMINAR EN RESPECTIVA PROVINCIA.

TERMINI SOL.LICITTS: FINS AL 7 DE NOVEMBRE DE 2019.

MÉS INFORMACIÓ SERVEIS SOCIALS.