PROMOCIÓ INTERNA 5 PLACES ADMINISTRATIU (C1)
Accés Sistema de accés:  Promoció interna vertical

Concurs-Oposició

Publicació bases BOPA

11/08/2021

Extracte DOGV DOGV

24/08/2021

Extracte BOE BOE

23/08/2021

Termini de presentació de sol·licituds 24/08/2021 a 20/09/2021

Model sol·licitud
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional i nomenament tribunal
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses i data de realització del primer examen Llista definitiva i data exàmen fase oposició

 

Anunci dels resultats

 

Anunci resultats oposició

Anunci baremació y puntuació final