PUBLICACIÓ II PLAN MUNICIPAL DE IGUALTAT DE BANYERES DE MARIOLA

 

 

 

 

Vist que el Departament de Serveis Socials ha procedit a la redacció de l’II Pla Municipal d’Igualtat de Banyeres de Mariola 2023-2026. Exposar, al costat d’aquesta resolució, el text del Pla en el Portal de Transparència de la web municipal, secció “Informació de rellevància jurídica i patrimonial”, subsecció “Projectes de disposicions de caràcter general, informes i memòries”, així com en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola.

Enllaç:

https://banyeresdemariola.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=43468