PUBLICITAT ENGANYOSA

PUBLICITAT ENGANYOSA

Des de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola alertem d’una situació que ens està fent arribar principalment el sector del comerç i petites empreses. Es tracta de la sol·licitud de col·laboració en la revista de l’empresa “Emergencias y Seguridad Ciudadana”.  Insisteixen a oferir la contractació d’anuncis publicitaris sota recomanació o suport de l’Ajuntament. En els adjunts que envien, apareix la imatge que s’utilitza per al programa de festes.

L’Ajuntament de Banyeres de Mariola informa que no té cap relació ni vinculació amb l’empresa “Emergencias y Seguridad Ciudadana”. Per tant, recomanem que vagen amb compte en interactuar amb ella.