PUNT D´INFORMACIÓ A LA DONA

ASSESSORAMENT  A LA DONA EN RELACIÓ A ESTEREOTIPS I DESIGUALTATS ENTRE HOMES I DONES I TOTES AQUELLES QUE HAGEN O ESTIGUENT PATINT UNA AGRESSIÓ SEXISTA.

ATENCIÓ:

Octubre: Dilluns 8 i 22
Novembre: Dilluns 5 i 19
Desembre: Dilluns 3 i 17

Tlf: 689 418 291
Lloc : SERVEIS SOCIALS DE L´ AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA