QUALIFICACIONS FASE D’OPOSICIÓ. TMG 2016.

Al dia d’avui, es fan públiques les qualificacions relatives a la fase d’oposició del procés selectiu. Els aspirants aptes tenen fins el 10 de novembre de 2016 (inclòs) per presentar la documentació relativa a la fase de concurs.

Podeu trobar més informació sobre el procés selectiu al Portal de la Transparència en l’apartat “Selecció i provisió 2016”.