Última actualització: 10/07/2023

Retribucions alts càrrecs

-Mes a mes, personal polític amb dedicació exclusiva

-2021.12.31 Retribucions personal polític 2022
-2021.12.31 Retribucions personal polític 2021
-2021.01.01 Bases reguladores retribucions alts càrrecs
-2020.12.31 Retribucions personal polític 2020
-2019.12.31 Retribucions personal polític 2019
-2018.12.31 Retribucions personal polític 2018
-2017.12.31 Retribucions personal polític 2017
-2016.12.31 Retribucions personal polític 2016

-2015.12.31 Retribucions personal polític 2015
-2015.07.02 Bases reguladores retribucions alts càrrecs