AGENT POLICIA LOCAL (C1)
Accés Sistema de accés lliure

Oposició

Publicació bases BOPA 08/10/19
Extracte DOGV DOGV
Extracte BOE BOE
Termini de presentació de sol·licituds Fins al (inclòs): 22 de novembre de 2019

Model sol·licitud
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional.  Subsanacions fins 26/12/19
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses i data de realització del primer examen Llista definitiva

Data primer examen:

28 de febrer a les 11.00 h

Poliesportiu Municipal, av. 25 d’abril s/n

 

Anunci dels resultats

 

Primera prova: medició estatura

Segona prova: qualificacions provisionals psicotècnic

Segona prova: citació entrevista psicotècnic

Segona prova: qualificacions definitives

Tercera prova: proves d’aptitud física

Quarta prova:

Quinta prova: desenvolupament temari

Convocatoria sexta prova: reconeixement mèdic

Sexta prova: qualificacions

Setena prova:

Octava prova: valencià

Anunci qualificacions definitives

Relació provisional aprovats

Constitució borsa