AGENT POLICIA LOCAL (C1)
Accés Procediment consolidació

Concurs-Oposició

Publicació bases BOPA 26/11/2019
Extracte DOGV DOGV 17/12/19
Extracte BOE BOE 18/12/19
Termini de presentació de sol·licituds Fins al (inclòs) 17 de gener de 2020

Model sol·licitud
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional

Termini per subsanar fins 03/03/2020

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses i data de realització del primer examen Llista definitiva i data primer examen
 

Anunci dels resultats

 

Qualificacions primera prova

Qualificacions provisionals segona prova

Qualificacions definitives segona prova

Convocatòria tercera prova

Qualificacions tercera prova

Quarta prova:

Qualificacions quinta prova: cas pràctic

Qualificacions sexta prova: reconeixement mèdic

Qualificacions baremació concurs i resultat final