PEÓ BRIGADA OBRES I SERVEIS (AAP)
Accés Sistema de accés lliure

Oposició

Publicació bases BOPA 08/10/2019
Extracte DOGV DOGV 04/11/2019
Extracte BOE BOE 05/11/2019
Termini de presentació de sol·licituds Fins al (inclòs): 3 de desembre 2019

Model sol·licitud
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional persones admeses

Termini subsanacions fins el dia 4 de febrer

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses i data de realització del primer examen Llista definitiva i data exàmen

SUSPENSIÓ DATA EXÀMEN

DECRET NOVA DATA EXÀMEN

 

Anunci dels resultats

 

PLANTILLA RESULTATS

QUALIFICACIONS PRIMER EXÀMEN

QUALIFICACIONS REVISADES PRIMER EXÀMEN

QUALIFICACIONS SEGON EXÀMEN

QUALIFICACIONS TERCER EXÀMEN I RESULTAT FINAL