SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA DE PROXIMITAT

SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA DE PROXIMITAT

(JUSTIPROP)

Què és el JUSTIPROP?

 

És un servei d’orientació, assessorament i informació jurídica, finançat per la Generalitat i prestat per professionals de l’advocacia en les dependències que els ajuntaments posen a la disposició de la ciutadania.

 

Quin servei presta a la ciutadania?      La ciutadania rep de manera gratuïta:

 

  1. a) Informació en matèria d’accés a la justícia, mediació, assistència a les víctimes del delicte, i protecció dels drets.

 

  1. b) Informació sobre la ubicació i dades de contacte de seus judicials, oficines d’assistència a les víctimes del delicte, oficines de denúncies i d’assistència a les víctimes de violència de gènere, serveis d’orientació i mediació, col·legis professionals de l’advocacia i de la procura, centres socials, i registre civil.

 

  1. c) Informació sobre recursos públics i privats per a la protecció i defensa dels drets i interessos legítims.

 

  1. d) Informació sobre tràmits administratius davant el registre civil, mercantil i de la propietat.

 

  1. e) Assessorament i orientació jurídics previs al procés per a reclamar la tutela judicial dels drets i interessos, quan tinguen per objecte evitar el conflicte judicial o analitzar la viabilitat de la pretensió.

 

  1. f) Suport per a realitzar consultes electròniques de tràmits judicials o administratius en matèria de justícia o administració de justícia, i accedir a l’estat de tramitació de processos judicials, dels registres en els quals es tinga la condició de persona interessada, amb autoritzacióprèvia.

 

On?   En l’oficina JUSTIPROP del municipi de Banyeres de Mariola, situada a la Plaça de la Malva, s/núm.

Quan?   Els dies DIMECRES, en horari de 9:30 a 13:30 hores, a partir del 9 de març de 2022.

 

Informació

Ajuntament de Banyeres de Mariola

Telèfon: 966567315 (Ext. 1, cita prèvia)

Correu electrònic: protocolo@portademariola.com

 

Generalitat Valenciana:         https://justiciaoberta.gva.es/

 

Consell Valencià de Col·legis d’Advocats:     https://www.cvca.es/