SESSIÓ ORDINÀRIA PLE DE L’AJUNTAMENT 27 SETEMBRE DE 2017

ORDRE DEL DIA  – SESSIÓ ORDINÀRIA PLE DE L’AJUNTAMENT 27 SETEMBRE DE 2017