SOL·LICITUD CERTIFICATS EMPADRONAMENT

Tramitació de certificats d’empadronament. Mesures urgents extraordinàries durant l’estat d’alarma per COVID-19.

En conseqüència de la crisi actual per COVID-19 i ateses les excepcionals circumstàncies creades per la declaració de l’estat d’alarma, aquest Ajuntament, considerant que en aquesta situació ha de prevaldre l’atenció als drets de la ciutadania perquè puga accedir a les prestacions indicades i sobretot, quan no estiga contemplada l’aportació del certificat d’empadronament de manera posterior a la finalització de l’estat d’alarma, es pot sol·licitar per correu electrònic a l’adreça banyerescovid@portademariola.com, adjuntant el model signat (sol·licitud), així com còpia del document acreditatiu de la identitat (DNI, Passaport..) en qualsevol format llegible (PDF, formats d’imatge..). Per als menors d’edat s’haurà d’aportar el certificat de naixement o llibre de família.

El tancament de  les oficines municipals  recomana a la població que tota consulta o informació que es requerisca s’efectue per mitjà de via telemàtica en el correu habilitat per a aquest efecte banyerescovid@portademariola.com o telefònica en els números 966567315 i 966567475 amb horari de 9:00 a 14:00 H