PROCÉS EXTRAORDINARI ESTABILITZACIÓ LLEI 20/2021 D’UNA PLAÇA DE SUBALTERN/A-AGENT NOTIFICADOR/A (AP)
Accés Concurs
Publicació bases Bases generals BOPA nº 215 11/11/2022

Bases específiques BOPA nº 231 05/12/2022

Extracte DOGV DOGV nº 9521 27/01/2023
Extracte BOE BOE Nº 37 de 13/02/2023
Termini de presentació de sol·licituds Del 14 al 27 de febrer
Informació tramitació sol·licitud
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Llistat provisional
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses Llista definitiva i designació Òrgan Tècnic de Selecció

 

Anunci dels resultats

 

Anunci resultat baremació de mèrits

Anunci proposta nomenament

Acord nomenament i constitució de borsa

Publicació BOP nomenament