SUBVENCIONS CONCEDIDES A L´AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA PER L´EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D´ALACANT

RESOLUCIÓ DE L’ÀREA SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT. DEPARTAMENT DE JOVENTUT PER ACTIVITATS EN MATÈRIA DE JOVENTUT.

  • PROGRAMA D’ACTIVITATS I MONITORATGE DEL MARIOLA ESPAI JOVE. IMPORT SUBVENCIONAT: 1.451,07 €.

RESOLUCIÓ DE L’ÀREA SERVIS SOCIALS I IGUALTAT. DEPARTAMENT PER A LA PREVENCIÓ DE CONDUCTES ADICTIVES.

  • PROGRAMA IMPULSAT JOVE. CLAUS I FERRAMENTES PER AL CREIXEMENT EN POSITIU. IMPORT SUBVENCIONAT: 1.150,00 €.