SUBVENCIONS CONCEDIDES A L´AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA PER L´EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D´ALACANT

RESOLUCIÓ DE L´ÀREA BENESTAR SOCIAL PER A SERVICIS I PROGRAMES RELACIONATS AMB ELS SERVEIS SOCIALS D´ATENCIÓ PRIMÀRIA.

  • PROGRAMA D´EMERGÈNCIA I PRESTACIONS ECONÒMIQUES. IMPORT SUBVENCIONAT: 9.610,67€.
  • SERVICI D´AJUDA A DOMICILI. IMPORT SUBVENCIONAT: 17.418,73 €.

RESOLUCIÓ DE L´ÀREA BENESTAR SOCIAL PER A ACTIVITATS DE PROMOCIÓ SOCIAL DIRIGIDES A COL.LECTIUS VULNERABLES I L´ADQUISICIÓ D´EQUIPAMENT.

  • TALLER D´INTEGRACIÓ SENSORIAL I ART-TERÀPIA “VIU EN COLORS”. IMPORT SUBVENCIONAT: 2.000€.
  • TAULES, CADIRES, LLIBRERIA/PRESTATGERIA I PROJECTOR. IMPORT SUBVENCIONAT: 2.179€.

RESOLUCIÓ DE L´ÀREA DE CIUTADANS ESTRANGERS PER A A ACTIVITATS EN MATÈRIA DE CIUTADANS ESTRANGERS.

  • TALLER D´ASSESSORAMENT GRUPAL LEGAL, EDUCATIU I LABORAL “ORIENTARTE”. IMPORT SUBVENCIONAT: 1.138,50€.