04/08/2021

Concessió de subvenció:
FINANÇAMENT ADL E.L.G. (PERÍODE ENTRE EL 01/07/2021 I EL 30/06/2022). Exp. EMPA01/2021/260/03

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 14.700,00 euros destinada a la següent acció: FINANÇAMENT ADL E.R.F. (PERÍODE ENTRE EL 01/07/2021 I EL 30/06/2022). Exp. EMPA01/2021/260/03.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ PER A FINANÇAR EL MANTENIMENT DELS AGENTS D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AEDL) EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de Resolució de la directora General d’Ocupació i Formació signada el dia 23/07/2021.

 

 

 

04/08/2021

Concessió de subvenció:
FINANÇAMENT ADL E.R.F. (PERÍODE ENTRE EL 01/07/2021 I EL 30/06/2022). Exp. EMPA01/2021/258/03

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 14.700,00 euros destinada a la següent acció: FINANÇAMENT ADL E.R.F. (PERÍODE ENTRE EL 01/07/2021 I EL 30/06/2022). Exp. EMPA01/2021/258/03.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ PER A FINANÇAR EL MANTENIMENT DELS AGENTS D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AEDL) EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de Resolució de la directora General d’Ocupació i Formació signada el dia 23/07/2021.

 

 

 

03/08/2021

SUBVENCIONS DEL MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL

El Ministeri de Política Territorial ha resolt atorgar diverses subvencions a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola per diferents danys produïts pel temporal de neu i aigua “Borrasca Glòria” esdevingut al mes de gener de 2020.

Les subvencions s’han atorgat per Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria General de Coordinació Territorial, per la qual s’acorda l’assignació de les subvencions previstes en el Reial decret 778/2020, de 25 d’agost, pel qual es declara l’aplicació de les mesures previstes en l’article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020.

Les ajudes estan destinades a executar obres de reparació o restitució de: infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal.

Les ajudes atorgades han sigut publicades en el Butlletí Oficial Estat del dia 30 de juliol de 2021 i són les següents:

DANYS OCASIONATS EN PAVIMENTS, VORERES, I EQUIPAMENT URBÀ PEL TEMPORAL DE NEU I AIGUA BORRASCA GLÒRIA GENER 2020, 14.094,57 EUROS

RECONSTRUCCIÓ EDIFICI MUNICIPAL SENSE ÚS ESPECIFIQUE (SALÓ MARIOLA) PEL TEMPORAL DE NEU I AIGUA BORRASCA GLÒRIA GENER 2020, 282.483,50 EUROS

ARRANJAMENT I ADEQUACIÓ DE CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL A CONSEQÜÈNCIA DEL TEMPORAL DE NEU I AIGUA BORRASCA GLÒRIA GENER 2020 82.862,72 EUROS

REPARACIÓ EN EDIFICIS MUNICIPALS A CONSEQÜÈNCIA DEL TEMPORAL DE NEU I AIGUA BORRASCA GLÒRIA GENER 2020 26.427,00 EUROS

 

 

 

02/08/2021

Concessió de subvenció:

VESTUARIS I LAVABOS PARC VIL·LA ROSARIO. INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 48.202,85 euros destinada a la següent acció: VESTUARIS I LAVABOS PARC VIL·LA ROSARIO. INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS PLA +CERCA 2020 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província n. 247 del dia 29/12/2020. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 28/07/2021.

 

 

 

 

30/07/2021

     

TRES NOUS PUNTS DE RECÀRREGA GRATUÏTS

Acaben d’entrar en servei tres nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al nostre municipi. L’Ajuntament de Banyeres de Mariola promou amb aquesta iniciativa el canvi progressiu del parc de vehicles a altres elèctrics no contaminants. Per a incentivar l’ús d’aquesta energia neta, la recàrrega serà gratuïta, ja que el municipi començarà fent-se càrrec del cost del subministrament elèctric a les persones que siguen usuàries.

Els punts estan ubicats a l’entrada del parc municipal de Vil·la Rosario, al carrer Alcoi (prop del Barranc Fondo) i al carrer Beneixama (confluència amb la plaça Joan Baptista Doménech).

La recàrrega es fa a través del telèfon mòbil seguint les instruccions que figuren en els punts de recàrrega per al funcionament correcte del sistema.

L’acció s’emmarca dins la campanya Moves II, Mobilitat, Eficiència i Sostenibilitat. Pel que fa al cost de la instal·lació, que en total ha sigut de 31.934,24 €, l’Ajuntament ha invertit 20.809,44 € i la resta, 11.124,80 €, han estat finançats a través d’una subvenció de part de la Generalitat Valenciana – IVACE, Ministeri Para la Transició Ecològica, IDAE i la Unió Europea – FEDER.

 

 

 

30/07/2021

Concessió de subvenció:

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 54.036,84 euros destinada a la següent acció: AJUDES AMB DESTINACIÓ A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE EL COVID-19 ESTÀ SUPOSANT SOBRE PIMES, MICROPIMES, XICOTETS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS, ANUALITAT 2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret del Sr. Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius núm. 2021/2855, de data 27/07/2021.

 

 

 

22/07/2021

Concessió de subvenció:
REFORMA I MODERNITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS D’ESPAIS TÈCNICS – TEATRE PRINCIPAL

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 32.127,43 euros destinada a la següent acció: REFORMA I MODERNITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS D’ESPAIS TÈCNICS – TEATRE PRINCIPAL.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DESTINADES A FINANÇAR LA REFORMA I MODERNITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT D’ESPAIS ESCÈNICS EXISTENTS, ANUALITAT 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de Resolució de 14 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

 

22/07/2021

Concessió de subvenció:
PROGRAMA DE JOVENTUT ANY 2021

L’Institut Valencià de la Joventut ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.763,81 euros destinada a la següent acció: PROGRAMA DE JOVENTUT ANY 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS De l’INSTITUT VALÈNCIA DE LA JOVENTUT PER A DESENVOLUPAR ACTIVITATS DEL PROGRAMA DE JOVENTUT DURANT L’ANY 2021 que es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del dia 06/04/2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de Resolució de 16 de juliol de 2021, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut.

 

 

 

22/07/2021

Concessió de subvenció:
IMPULSA’T JOVE. TALLERS DE RAP- TALLER PREVENCIÓ

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.679,10 euros destinada a la següent acció: IMPULSA’T JOVE. TALLERS DE RAP- TALLER PREVENCIÓ.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE CONDUCTES ADDICTIVES, ANY 2021 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 51 del dia 16 de març de 2021. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 7 de juliol de 2021.

 

 

19/07/2021

Concessió de subvenció:
EQUIP D’IL·LUMINACIÓ PER AL TEATRE BENEFICÈNCIA DE LA CASA DE LA CULTURA PER A ESTALVI ENERGÈTIC

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 4.900,00 euros destinada a la següent acció: EQUIP D’IL·LUMINACIÓ PER Al TEATRE BENEFICÈNCIA DE LA CASA DE LA CULTURA PER A ESTALVI ENERGÈTIC.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A l’EQUIPAMENT DE LES INSTAL·LACIONS CULTURALS DE TITULARITAT MUNICIPAL, ANUALITAT 2021 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 47 del dia 10/03/2021. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret de la Sra. Vicepresidenta 1a i Diputada de Cultura i Transparència núm. 2581 de 07/07/2021.

 

 

19/07/2021

Concessió de subvenció:
PROJECTE “ORIENTAR-TE” ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT A RESIDENTS INTERNACIONALS EMPADRONATS A BANYERES DE MARIOLA

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.462,65 euros destinada a la següent acció: PROJECTE “ORIENTAR-TE” ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT A RESIDENTS INTERNACIONALS EMPADRONATS A BANYERES DE MARIOLA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES, PROGRAMES I ACTIVITATS EN MATÈRIA DE RESIDENTS INTERNACIONALS, ANUALITAT 2021 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 34 del dia 19/02/2021. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en sessió ordinària celebrada el dia 30/06/2021.

 

 

16/07/2021

Concessió de subvenció:
PROGRAMA IMPULSA’T. VIDEOEDUCAT-ART GRAFITI

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.354,21 euros destinada a la següent acció: PROGRAMA IMPULSA’T. VIDEOEDUCAT-ART GRAFITI. L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A PROGRAMES I ACTIVITATS EN MATÈRIA DE JOVENTUT, ANY 2021 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 51 del dia 16/03/2021. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en sessió ordinària celebrada el dia 07/07/2021.

 

 

 

 

 

 

 


-Subvencions i ajudes rebudes 2020
-Subvencions i ajudes rebudes 2019
-Subvencions i ajudes rebudes 2018
-Subvencions i ajudes rebudes 2017
-Subvencions i ajudes rebudes 2016
-Subvencions i ajudes rebudes 2015
-Subvencions i ajudes rebudes 2014

SUBVENCIONS I AJUDES CONCEDIDES

ANY
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014