23/07/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 3.000,00 euros destinada a la següent acció: Escola de Rock Band.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant per a activitats en matèria de Joventut. Anualitat 2024.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’acord de la Junta de Govern de la Excma Diputació Provincial d’Alacant, de data 15/07/2024 (BOP núm. 139 de 22/07/2024).

————————————————————————————————————————————————————————————
23/07/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.729,08 euros destinada a la següent acció: Programa de prevenció de conductes addictives.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant per a activitats de prevenció de conductes addictives. Anualitat 2024.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’acord de la Junta de Govern de la Excma Diputació Provincial d’Alacant, de data 15/07/2024 (BOP núm. 139 de 22/07/2024).

————————————————————————————————————————————————————————————
22/07/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció no dinerària valorada en 10.487,73 euros destinada a la següent acció: Proveïment domiciliari d’aigua potable.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria per a la concessió en l’exercici 2023 de subvencions a executar per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant consistents en la redacció de documents tècnics i serveis de control relacionats amb el proveïment i sanejament municipal d’aigua (línies 1 a 5). Línia 5.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’acord de la Junta de Govern de la Excma Diputació Provincial d’Alacant, de data 10/07/2024 (BOP núm. 136 de 17/07/2024).
————————————————————————————————————————————————————————————
22/07/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.420,00 euros destinada a la següent acció: Convocatòria de subvencions per al tractament de control de dípters en municipis de la província d’Alacant. Anualitat 2024.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de resolució de la Junta de Govern de la Excma Diputació Provincial d’Alacant, de data 10/07/2024 (BOP núm. 137 de 18/07/2024).
————————————————————————————————————————————————————————————
22/07/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 8.000,00 euros destinada a la següent acció: Adquisició lluminàries i millora seguretat viària en Camí de Bocairent i Camí de l’Ecoparc.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions per a l’adquisició de lluminàries i elements per a la millora de la seguretat viària, en vies i camins rurals per als municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants. Anualitat 2024.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de decret del Sr. Diputat de Carreteres de la Excma Diputació Provincial d’Alacant, de data 10/07/2024 (BOP núm. 138 de 19/07/2024).
————————————————————————————————————————————————————————————
22/07/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció no dinerària destinada a la següent acció: Convocatòria de subvencions no dineràries per a la redacció de censos d’instal·lacions i dependències municipals amb amiant, anualitat 2024.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de resolució de la Junta de Govern de la Excma Diputació Provincial d’Alacant, de data 10/07/2024 (BOP núm. 138 de 19/07/2024).
————————————————————————————————————————————————————————————
19/07/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.600,00 euros destinada a la següent acció: espectacle consistent en una gala lírica.L’ajuda atorgada s’inclou en el segon període del programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria ‘Campanya de difusió de Música i Teatre. Anualitat 2024.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de decret del Senyor Diputat de Cultura, Contractació i Residents Internacionals de la Excma Diputació Provincial d’Alacant, de data 05/07/2024 (BOP núm. 130 de 09/07/2024).
————————————————————————————————————————————————————————————
19/07/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.000,00 euros destinada a la següent acció: Programa CERV- Convocatòria Xarxes de ciutats. Projecte ‘Zaira- The pillars of inclusive communities’.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats Locals Menors de la província d’Alacant, amb població inferior a 50.000 habitants, per a la redacció i presentació de projectes europeus, anualitat 2024.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’acord de la Junta de Govern de la Excma Diputació Provincial d’Alacant, de data 10/07/2024 (BOP núm. 133 de 12/07/2024).
————————————————————————————————————————————————————————————
03/07/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 4.967,05 euros destinada a la següent acció: Desenvolupament d’audiovisual sobre l’evolució urbana de Banyeres de Mariola des dels primers assentaments en la Prehistòria fins a l’Edat Moderna.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions a Ajuntaments, Fundacions i altres Entitats sense fi de lucre, de la província d’Alacant, per a Museus i col·leccions museogràfiques permanents. Anualitat 2024.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’acord de la Junta de Govern de la Excma Diputació Provincial d’Alacant, de data 17/06/2024 (BOP núm. 120 de 25/06/2024).
————————————————————————————————————————————————————————————
28/06/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 229.818,30 euros (22.981,83 euros en 2.027 i 206.836,47 euros en 2.028) destinada a la següent acció: Rehabilitació de la coberta i millora de l’accessibilitat de l’edifici ‘Els Trinquets’.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Pla Planifica: Pla d’inversions i finançament en infraestructures de la província d’Alacant (Pla provincial de Cooperació a les obres i serveis de competència municipal 2024-2027).La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’acord del Ple de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial d’Alacant, de data 05/06/2024 (BOP núm. 114 de 14/06/2024).
————————————————————————————————————————————————————————————
28/06/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 505.593,70 euros (50.559,37 euros en 2.025 i 455.034,33 euros en 2.026) destinada a la següent acció: Reforma i modernització d’entreplanta, banys, planta baixa i planta soterrani d’edifici multiús ‘Antic cinema Mariola’.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Pla Planifica: Pla d’inversions i finançament en infraestructures de la província d’Alacant (Pla provincial de Cooperació a les obres i serveis de competència municipal 2024-2027).La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’acord del Ple de la Excma Diputació Provincial d’Alacant, de data 05/06/2024 (BOP núm. 114 de 14/06/2024).
————————————————————————————————————————————————————————————
27/06/2024
La Conselleria de Justícia i Interior ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 6.000,00 euros destinada a la següent acció: Despeses derivades de la prestació del servei MEDIAPROP a Banyeres de Mariola durant l’exercici 2.024.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme autonòmic denominat: Subvencions nominatives de Serveis de Mediació de Proximitat per a l’exercici 2.024.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de la Directora General de Justícia, de data 15/04/2024.
——————————————————————————————————————————————————–
26/06/2024
L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 140.754,02 euros destinada a la següent acció: Millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en el Polígon Industrial Els Creus.L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2024. Resolució de 26 de desembre de 2023 de la presidenta de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). La seva concessió s’ha realitzat en virtut de Resolució de 14 de juny de 2024 de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).El projecte inclou les següents accions: obra civil per a implantació de fibra òptica i altres serveis, mobilitat urbana mitjançant carril bici, serveis contra incendis, implantació de gestió de residus, millora de zona verda i recorregut biosaludable, millora viària.
——————————————————————————————————————————————————–
05/06/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 12.189,69 euros destinada a la següent acció: Subvencions als Ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants per a cobrir les aportacions estatutàries del Consorci Provincial per al servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament, anualitat 2024.La concessió de l’ajuda es va realitzar en acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació d’Alacant en sessió ordinària, de data 27/05/2024 (BOP núm. 103 de 30/05/2024).
————————————————————————————————————————————————————————————
05/06/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 27.421,15 euros destinada a la següent acció: Redacció i execució del corresponent pla municipal de control d’abocaments en la seva xarxa de clavegueram, i control analític d’aigües residuals, pel termini d’un any. Línia 3 de subvenció.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Subvencions a executar per l’Excma. Diputació d’Alacant consistents en la redacció de documents tècnics i serveis de control relacionats amb el proveïment i sanejament municipal d’aigua. (Línies 1 a 5).La concessió de l’ajuda es va realitzar en acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació d’Alacant, de data 27/04/2024 (BOP núm. 103 de 30/05/2024).
————————————————————————————————————————————————————————————
24/05/2024
L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 140.789,21 euros destinada a la següent acció: Millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en el Polígon Industrial Les Barraquetes.L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2024 (Resolució de 26 de desembre de 2023 de la presidenta de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). La seva concessió s’ha realitzat en virtut de Resolució de 15 de maig de 2024 de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).El projecte inclou les següents accions: obra civil per a implantació de fibra òptica i altres serveis, mobilitat urbana mitjançant carril bici, serveis contra incendis, millora de zona verda, millora viària i millora del subministrament d’aigua potable.
——————————————————————————————————————————————————–
24/05/2024
L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 140.793,44 euros destinada a la següent acció: Millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en el Polígon Industrial Les Molines.L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2024 (Resolució de 26 de desembre de 2023 de la presidenta de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). La seva concessió s’ha realitzat en virtut de Resolució de 15 de maig de 2024 de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).El projecte inclou les següents accions: obra civil per a implantació de fibra òptica i altres serveis, mobilitat urbana mitjançant carril bici, serveis contra incendis, millora de zona verda, millora viària i millora del subministrament d’aigua potable.
——————————————————————————————————————————————————–
22/02/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 36.242,62 euros destinada a la següent acció: Renovació de la xarxa d’aigua potable al carrer Santa Cecília de Banyeres de Mariola.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Resolució de la línia B) de la ‘Convocatòria per a la concessió en l’exercici 2023 de subvencions a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a la reparació (Línia A) i primer establiment, reforma o gran reparació (Línia B) d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament que executin o haguessin executat les mateixes’.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret de la Sra. Vicepresidenta 1a i Diputada d’Economia, Comunicació i Cicle Hídric, de data 17/11/2023 (BOP núm. 266 de 24/11/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
22/02/2024
La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 118.800,00 euros destinada a la següent acció: Concessió de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges o edificis d’habitatges de lloguer amb finalitats socials mitjançant el pla ‘Recuperem llars’. Rehabilitació energètica i conservació d’habitatges edifici ‘Orosia Silvestre’.L’ajuda atorgada es divideix en quatre anualitats, resultant els següents imports:Anualitat 2.023: 35.640,00 euros.Anualitat 2.024: 4.752,00 euros.Anualitat 2.025: 54.648,00 euros.Anualitat 2.026: 23.760,00 euros.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, de data 28/11/2023 (DOGV num. 9738 de 04/12/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
20/02/2024
La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.054.080,00 euros destinada a la següent acció: Residencia per a persones majors.
L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme autonòmic denominat: Contracte Programa entre la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge i l’entitat local Ajuntament de Banyeres de Mariola, per a la col·laboració interadministrativa i financera en matèria de serveis socials, per a l’exercici 2024.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de l’addenda al Contracte Programa 2021-2024 per a la col·laboració interadministrativa i financera en matèria de serveis socials, amb data de registre d’entrada a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola 07/11/2023.
————————————————————————————————————————————————————————————
20/02/2024
La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 74.495,00 euros destinada a la següent acció: Servei d’infància i adolescencia. Equip Específic d’Atenció s ls infancia i adolescencia (EEIIA).
 L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme autonòmic denominat: Contracte Programa entre la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge i l’entitat local Ajuntament de Banyeres de Mariola, per a la col·laboració interadministrativa i financera en matèria de serveis socials, per a l’exercici 2024.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de l’addenda al Contracte Programa 2021-2024 per a la col·laboració interadministrativa i financera en matèria de serveis socials, amb data de registre d’entrada a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola 07/11/2023.
————————————————————————————————————————————————————————————
19/02/2024
La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 107.782,24 euros destinada a la següent acció: Servei de promoció de l’autonomia personal. SAD Dependència.
 L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme autonòmic denominat: Contracte Programa entre la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge i l’entitat local Ajuntament de Banyeres de Mariola, per a la col·laboració interadministrativa i financera en matèria de serveis socials, per a l’exercici 2024.
 La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de l’addenda al Contracte Programa 2021-2024 per a la col·laboració interadministrativa i financera en matèria de serveis socials, amb data de registre d’entrada a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola 07/11/2023.
————————————————————————————————————————————————————————————
19/02/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 225.891,50 euros destinada a la següent acció: Contracte Programa entre l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant i l’Ajuntament de Banyeres de Mariola, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de servei socials. Anualitat 2024.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’acord del Ple de l’Excma. Diputació d’Alacant, de data 11/12/2023.
————————————————————————————————————————————————————————————
29/01/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 225.891,50 euros destinada a la següent acció: Contracte Programa entre l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant i L’Ajuntament de Banyeres de Mariola, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials. Anualitat 2023.
La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’acord del Ple de l’Excma. Diputació d’Alacant en sessió celebrada en data 11/12/2023.
————————————————————————————————————————————————————————————
12/01/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 69.772,34 euros destinada a la següent acció: reasfaltat Carrer Laporta, des d’Avinguda Constitució fins a carrer Biar.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: Plan +CERCA 2023, de la Excma Diputació Provincial d’Alacant a favor dels municipis de la província, per a Línies d’actuació d’Inversions de l’Àrea de Cooperació.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’acord del Ple de la Exma Diputació d’Alacant en sessió ordinària celebrada el 11/12/2023 (BOP núm. 241 de 19/12/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
12/01/2024
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 262.237,66 euros destinada a la següent acció: Cobriment de la pista Valor en el poliesportiu municipal.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: Plan +CERCA 2023, de la Excma Diputació Provincial d’Alacant a favor dels municipis de la província, per a Línies d’actuació d’Inversions de l’Àrea de Cooperació.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’acord del Ple de la Exma Diputació d’Alacant en sessió ordinària celebrada el 11/12/2023 (BOP núm. 241 de 19/12/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
11/01/2024
L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) va atorgar a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 165.458,87 euros destinada a la següent acció: Millora, modernització i dotació d’infraestructures i servicis en el Polígon Industrial Les Creus.L’ajuda atorgada s’incloïa en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023 (Resolució de 23 de desembre de 2022, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). La concessió es va fer en virtut de Resolució de data 6 d’abril de 2023 de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).Conclosa l’obra, a continuació es detallen les actuacions que s’han dut a terme:- Complementar la longitud de les canalitzacions executades en les convocatòries anteriors i concretament en C/ L’Assut, C/ Sifons i C/ La Marjal. Afecta parcialment al polígon, complementant actuacions anteriors, per a emmallar tota la xarxa viària fins i tot les arquetes corresponents.- Instal·lació de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en la C/ Sifons segons criteri municipal.- Adequació dels tres Quadres de Comandament, substituint els sistemes de regulador/estabilitzador de flux de potència, pilotat, proteccions amb valors d’intensitat, tensió, temperatura, en compliment de les normatives de seguretat elèctrica, mecànica i tèrmica, a criteri de l’empresa concessionària del servici d’enllumenat públic.- Adaptació del Polígon Industrial a la normativa vigent (RD 513/2017), reduint la distància existent entre hidrants mitjançant la col·locació d’un nou element subterrani segons criteri de l’empresa concessionària d’aigua potable.- Regeneració paisatgística en el Polígon Industrial, completant amb plantacions arbustives autòctones i arbratge, així com l’equipament amb sistema automàtic de reg. Implantació d’instal·lació esportiva de cal·listènia amb sis equips.- Senyalística en carrers per a homogeneïtzació i claredat als usuaris, mitjançant panells jerarquitzats amb denominació dels carrers segons criteri municipal, així com senyalització viària horitzontal i vertical d’acord amb la normativa vigent.
——————————————————————————————————————————————————–
11/01/2024
L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) va atorgar a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 165.429,90 euros destinada a la següent acció: Millora, modernització i dotació d’infraestructures i servicis en el Polígon Industrial Les Molines.L’ajuda concedida s’inclou en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023 (Resolució de 23 de desembre de 2022, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). La seua concessió es va fer en virtut de Resolució de data 6 d’abril de 2023 de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).Conclosa l’obra, a continuació es detallen les actuacions que s’han dut a terme:-Incrementar la longitud de les canalitzacions executades en les convocatòries anteriors amb la finalitat de connectar trams ja executats en actuacions anteriors, per a emmallar tota la xarxa viària fins i tot les arquetes corresponents.- Execució de carril bici pintat compatible amb calçada, ja fet en altres carrers per l’Ajuntament.- Adequació de 6 quadres de comandament i instal·lacions complementàries per a millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat i reduir costos.- Regeneració paisatgística en el Polígon Industrial, així com l’equipament automàtic amb sistema de reg.- Ampliar voreres existents per motius d’accessibilitat i execució de trams nous en la CV-795 amb continuació de la fase anterior.- Senyalística en carrers per a homogeneïtzació i claredat als usuaris, mitjançant panells jerarquitzats amb denominació dels carrers segons criteri municipal, així com senyalització viària horitzontal i vertical d’acord amb la normativa vigent que siga necessària.- Renovació de xarxa de fibrociment, adequació de ramal en deficient estat i prolongació en carrer d’accés a la seu de la Policia Local.
——————————————————————————————————————————————————–
11/01/2024
L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) va notificar a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 165.343,01 euros destinada a la següent acció: Millora, modernització i dotació d’infraestructures i servicis en el Polígon Industrial Barraquetes. L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023 (Resolució de 23 de desembre de 2022, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). La seua concessió es va fer en virtut de Resolució de data 6 d’abril de 2023 de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).Conclosa l’obra, a continuació es detallen les actuacions que s’han dut a terme:-Incrementar la longitud de les canalitzacions executades en les convocatòries anteriors i concretament en l’Av. Vicent Andrés Estellés per a connectar trams ja executats en actuacions anteriors amb la finalitat d’emmallar tota la xarxa viària, fins i tot les arquetes corresponents.Instal·lació de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en l’Av. Vicent Andrés Estellés fixada per l’Ajuntament.-Adaptació del Polígon Industrial a la normativa vigent (RD 513/2017), reduint la distància existent entre hidrants mitjançant la col·locació de nou element subterrani segons criteri de l’empresa concessionària d’aigua potable en la C/ Paperers.-Regeneració paisatgística en el Polígon Industrial, completant parcialment amb arbratge, així com l’equipament amb sistema automàtic de reg.-Millora viària en aparcament de camions amb reforç de ferm i adaptació a configuració euro modular EMS (European Modular System).-Senyalística en carrers per a homogeneïtzació i claredat als usuaris, mitjançant panells jerarquitzats amb denominació dels carrers segons criteri municipal, així com senyalització viària horitzontal i vertical d’acord amb la normativa vigent.

 

—————————————————————————————————-
11/01/2024
Suma Gestió Tributària, Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 8.533,68 euros destinada a la següent acció: Finançar parcialment la despesa pública generada per l’exercici de les seves competències pròpies en relació amb la prestació de serveis de Summa Gestió Tributària, Diputació d’Alacant en 2022.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Concessió convocatòria subvencions a Ajuntament de la província d’Alacant que tenen delegada la gestió i recaptació dels seus tributs en Suma.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret núm. 76 de la Sra. Vicepresidenta de Summa Gestió Tributària, Diputació d’Alacant, de data 15/12/2023 (BOP núm. 4 de 5/01/2024).————————————————————————————————————————————————————————————
15/11/2023
La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 47.572,61 euros destinada a la següent acció: Ensenyaments elementals de música.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme autonòmic denominat: Subvencions a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d’ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de Música i Dansa, per a l’exercici 2023.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de la Direcció General de Centres Docents, de data 08/11/2023 (DOGV num. 9723 de 13/11/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
14/11/2023
La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.867,00 euros que s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme autonòmic denominat: Subvencions per a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, de data 28/09/2023 (DOGV num. 9701 de 10/10/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
08/11/2023
L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 600,00 euros destinada a la següent acció: Cobrir despeses de l’assegurança de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Banyeres de Mariola.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme autonòmic destinat al finançament de les despeses d’equipament i les assegurances dels voluntaris i les voluntàries que pertanyen a les agrupacions locals de voluntaris i voluntàries de protecció civil, associacions o entitats col·laboradores en aquesta matèria.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució del director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, de data 19/10/2023 (DOGV num. 9718 de 06/11/2023).————————————————————————————————————————————————————————————
30/10/2023
La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 61.000,00 euros destinada a la següent acció: Contractació d’una Tècnica i una Dinamitzadora de Joventut.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme autonòmic denominat: Subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de S6030000, ‘Xarxa Jove’ dels pressupostos de les Generalitat per a l’exercici 2023.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, de data 03/03/2023 (DOGV num. 9552 de 13/03/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
19/10/2023
La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 24.427,84 euros destinada a la següent acció: Formació de persones adultes. Centre FPA Municipal Alfonso Iniesta.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme autonòmic denominat: Convocatòria de subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes en la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2023.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de la Direcció General de Centres Docents, de data 11/10/2023 (DOGV num. 9706 de 18/10/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
18/10/2023
La Conselleria de Cultura i Esport ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 750,51 euros. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme autonòmic denominat: Subvencions per a l’adquisició d’equipament per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, de data 10/10/2023 (DOGV num. 9704 de 16/10/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
14/10/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 120.094,00 euros destinada a la següent acció: Minimització de l’impacte de la invasió russa en empreses menudes.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de concessió de subvencions a Ajuntaments amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que la crisi està suposant sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals dels seus municipis en el context de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. Anualitat 2023.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, adoptat en sessió ordinària, de data 13/09/2023 (BOP núm. 181 de 19/09/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
04/10/2023
La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 134.076,60 euros.S’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme autonòmic denominat: Convocatòria de les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2023-2024, corresponent a l’alumnat de dos a tres anys.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de la Direcció General de Centres Docents, de data 21/09/2023 (DOGV num. 9690 de 25/09/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
25/09/2023
La Conselleria de Sanitat ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 686,00 euros destinada a la següent acció: Tractaments de lluita contra el mosquit tigre.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme autonòmic denominat: Subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana en l’exercici 2023.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de la Conselleria de Sanitat, de data 23/08/2023 (DOGV num. 9690 de 25/09/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
22/09/2023
La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.993,06 euros destinada a la següent acció: Promoció del valencià en l’àmbit local.
L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme autonòmic denominat: Subvencions per al foment del valencià en l’àmbit  municipal.
La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució del Director general d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, de data 13/09/2023.
————————————————————————————————————————————————————————————
14/09/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 4.329,91 euros destinada a la següent acció: Programa OrientArte: Servei d’atenció, informació i assessorament als residents internacionals empadronats i residents a Banyeres de Mariola.
L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la Província d’Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria de residents internacionals, anualitat 2023.
 La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret núm. 3759 del Sr. Diputat de Cultura, Contractació i Residents Internacionals, de data 25/08/2023 (BOP núm. 165 de 28/08/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
14/09/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.444,20 euros destinada a la següent acció: Taller de Vinyasa ioga. Realització d’un mural en instal·lacions exteriors del taller ocupacional.
 L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions destinades a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants, Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi i Mancomunitats de la Província d’Alacant, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l’adquisició d’equipament i vehicles, anualitat 2023.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret núm. 3636 de la Sra. Diputada de Benestar Social i Igualtat, de data 23/08/2023 (BOP núm. 164 de 25/08/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
14/09/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.090,79 euros destinada a la següent acció: Compra de cadires per al taller ocupacional.
L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions destinades a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants, Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi i Mancomunitats de la Província d’Alacant, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l’adquisició d’equipament i vehicles, anualitat 2023.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret núm. 3636 de la Sra. Diputada de Benestar Social i Igualtat, de data 23/08/2023 (BOP núm. 164 de 25/08/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
13/09/2023
La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 14.519,52 euros destinada a la següent acció: Manteniment del gabinet psicopedagògic escolar.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme autonòmic denominat: Convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2023.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de la Direcció General de Centres Docents, de data 07/09/2023 (DOGV num. 9680 de 11/09/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
13/09/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.436,38 euros destinada a la següent acció: Desenvolupament de l’activitat didàctica del Museu centrada en la prehistòria de Banyeres de Mariola.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions a ajuntaments, a fundacions i a altres entitats sense finalitat de lucre, de la Província d’Alacant, per a museus i col·leccions museogràfiques permanents. Anualitat 2023.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret núm. 2023- 3610 del Sr. Diputat de Cultura, Contractació i Residents Internacionals, de data 13/08/2023 (BOP núm. 160 de 21/08/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
12/09/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.574,00 euros destinada a la següent acció: Autogestió i empoderament a través del ioga.
L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de Subvencions a Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2023.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació d’Alacant, en sessió ordinària, de data 04/09/2023 (BOP núm. 174 de 08/09/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
07/09/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 17.998,75 euros destinada a la següent acció: Instal·lació fotovoltaica en el poliesportiu municipal.
L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria per a l’impuls de les instal·lacions fotovoltaiques per a l’autoconsum d’edificis municipals i l’enllumenat públic, 2023. Línia de subvenció A: Obres d’instal·lació de sistemes fotovoltaics per a la producció d’energia elèctrica per a autoconsum en les instal·lacions municipals.
 La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret núm. 3676 de la Sra. Diputada de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans, de data 18/08/2023 (BOP núm. 164 de 25/08/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
05/09/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.022,22 euros destinada a la següent acció: Tractaments d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari en municipis de la província d’Alacant. Línia de subvenció 1.
L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de concessió d’ajudes per al control de la salubritat pública i benestar animal (tractament esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari i tractament de control de dípters en municipis de la província d’Alacant), anualitat 2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret núm. 3416 de la Sra. Diputada de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans, de data 04/08/2023 (BOP núm. 156 de 14/08/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
05/09/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.420,00 euros destinada a la següent acció: Tractaments de control de dípters en municipis de la província d’Alacant. Línia de subvenció 2.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de concessió d’ajudes per al control de la salubritat pública i benestar animal (tractament esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari i tractament de control de dípters en municipis de la província d’Alacant), anualitat 2023.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret núm. 3416 de la Sra. Diputada de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans, de data 04/08/2023 (BOP núm. 156 de 14/08/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
01/09/2023
LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 56.000 euros destinada a la següent acció: contractació de persones desocupades EMERGE FOMENT OCUPACIÓ CORPORACIONS LOCALS.
 L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme per a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d’accions previstes en plans o procediments d’emergències en l’àmbit forestal.
 La concessió de l’ajuda es va realitzar per Resolució de la Directora General d’Ocupació i Formació de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació de 3 d’agost de 2023.
————————————————————————————————————————————————————————————
02/08/2023
La Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 13.917,42 euros destinada a la següent acció: Pacte d’Estat contra la violència de gènere per a l’exercici 2023.
 L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme estatal denominat: Subvenció de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, de transferències per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals, anualitat 2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 17 de juliol de 2023 de la Secretaria d’Estat d’igualtat i contra la Violència de Gènere (BOE del dia 20/07/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————-
28/07/2023
LABORA ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 55.579,15 euros destinada a la següent acció: contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys (Avalem experiència). EXPLUS 2023.L’ajuda atorgada s’inclou en el programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem experiència) EXPLUS 2023, regulades en l’Ordre 7/2019, de 25 d’abril, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució la Directora General d’Ocupació i Formació de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació de 21 de juliol de 2023.
————————————————————————————————————————————————————————————
27/07/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 6.000,00 euros destinada a la següent acció: Espectacle ‘Potted’ de la companyia ‘La Trócola Circ’ i espectacle ‘Germans’ de la companyia ‘Esclafit Teatre’. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant, per a la realització d’un ‘Festival Provincial d’Arts Escèniques. Anualitat 2023’.La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret núm. 2023-3273 del Sr. Diputat d’Innovació, Agenda Digital, Contractació, Residents Internacionals, Cultura i Transparència, de data 20/07/2023 (BOP núm. 141 de 24/07/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
27/07/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.600,00 euros destinada a la següent acció: Tornar. Concert de boleros. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria ‘Campanya de difusió de Música i Teatre. Anualitat 2023’. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret núm. 2023-2921 del Sr. Diputat d’Innovació, Agenda Digital, Contractació, Residents Internacionals, Cultura i Transparència, de data 30/06/2023 (BOP núm. 132 de 11/07/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
26/07/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 42.500,00 euros destinada a la següent acció: Adequació de camins. Foia Redona.
 L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments i Entitats Locals Menors de la Província d’Alacant de fins a 20.000 habitants, per a la realització d’inversions en camins de titularitat municipal a executar pels Ajuntaments, any 2023.
 La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret núm. 3279 del Sr. Diputat de Carreteres, Conservació d’Edificis, Parc Mòbil, Infraestructures i Assistència a Municipis, de data 20/07/2023 (BOP núm. 141 de 24/07/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
26/07/2023
La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 5.999,34 euros destinada a la següent acció: Exposició temporal sobre terrisseria en el Museu Valencià del Paper.
L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme autonòmic denominat: Subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana.
La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de data 18/07/2023 (DOGV num. 9645 de 21/07/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
25/07/2023
La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 5.512,29 euros destinada a la següent acció: Modernització, conservació, equipament i millora del Museu de l’Espardenya. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme autonòmic denominat: Subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de data 18/07/2023 (DOGV num. 9645 de 21/07/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
24/07/2023
La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 8.091,00 euros destinada a la següent acció: Actuació en la part expositiva del Museu Arqueològic Torre Font Bona. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme autonòmic denominat: Subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de data 18/07/2023 (DOGV núm. 9645 de 21/07/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
21/07/2023
El Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 5.996,04 euros destinada a la següent acció: Banyeres, per un 100%…, assistència Alacant Gastronòmica, impressió receptari ‘Recuina’, rutes teatralitzades, impressió de material promocional. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria subvencions destinades a la concessió d’ajudes a municipis de la província d’Alacant, per a la promoció turística de la Costa Blanca destinades a potenciar la recuperació del sector turístic de la Costa Blanca i en concret en la Línia 2 ‘Promoció de l’oferta turística’. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Consell Rector del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca, celebrat en data 21/06/2023 (BOP núm. 123 de 28/06/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————-
21/07/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 3.000,00 euros destinada a la següent acció: Escola de música moderna. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria subvencions a Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) de la província d’Alacant amb destinació a programes i activitats en matèria de joventut, anualitat 2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària de data 06/07/2023 (BOP núm. 134 de 13/07/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
20/07/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 5.000,00 euros destinada a la següent acció: XLIII Jornades Musicals de l’Octavari de Sant Jordi. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques. Anualitat 2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret del Sr. Diputat d’Innovació, Agenda Digital, Contractació, Residents Internacional, Cultura y Transparència, de data 12/07/2023 (BOP núm. 137 de 18/07/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
19/07/2023
La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 6.140,00 euros destinada a la següent acció: Ajudes destinades a la realització d’activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de la Resolució de 5 de juliol de 2023, del director general de Prevenció d’Incendis Forestals. (DOGV 9637 de 12/07/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
19/07/2023
La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola de 41.710,00 euros destinada a la següent acció: Escoleta d’estiu 2023, natació per a xiquets en risc d’exclusió, valencià per a nouvinguts, matinera, música moderna, classes de reforç i campus tecnològic. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions denominat: Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys, creació d’ocupació de qualitat en el sector de les cures i plans de formació en corresponsabilitat i cures destinades als homes. La subvenció s’ha atorgat en virtut de Resolució de 16 de març de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de data 10/07/2023. Aquesta ajuda és finançada amb càrrec als fons del Pla Corresponsables del Ministeri d’Igualtat, Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere.
————————————————————————————————————————————————————————————
19/07/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 6.550,00 euros destinada a la següent acció: Concurs disseny i confecció de vestits de paper. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals d’especial relleu, anualitat 2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària de data 06/07/2023 (BOP núm. 132 de 11/07/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
19/07/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.000,00 euros destinada a la següent acció: Vídeo documental ‘El paper de l’escola’. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant, per al foment de la llengua i cultura popular valenciana. Anualitat 2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària de data 06/07/2023 (BOP núm. 132 de 11/07/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
18/07/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 143.387,00 euros destinada a la següent acció: Ajudes per a prestacions socials per situacions extraordinàries, a causa de la crisi econòmica i energètica, i per a l’acolliment a refugiats procedents d’Ucraïna. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions destinades a Ajuntaments, a Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi, i a Mancomunitats de Serveis Socials de la Província d’Alacant, per a prestacions socials per situacions extraordinàries, a causa de la crisi econòmica i energètica, i per a l’acolliment a refugiats procedents d’Ucraïna. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària de data 06/07/2023 (BOP núm. 131 de 10/07/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
18/07/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 5.000,00 euros destinada a la següent acció: Despeses d’organització de Seminaris dirigits a col·lectius empresarials, comercials i emprenedors de Banyeres de Mariola.
L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de concessió de subvencions a Ajuntaments i Entitats Locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de la Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2023.
La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària de data 06/07/2023 (BOP núm. 131 de 10/07/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
18/07/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.515,47 euros destinada a la següent acció: Instal·lació d’equipament per a control accessos al mercat.
L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de concessió de subvencions a Ajuntaments i Entitats Locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de la Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2023.
La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària de data 06/07/2023 (BOP núm. 131 de 10/07/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
18/07/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 7.000,00 euros destinada a la següent acció: Assistència tècnica per a la realització i muntatge de la Fira de Santa Maria Magdalena.
L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de concessió de subvencions a Ajuntaments i Entitats Locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de la Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2023.
La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària de data 06/07/2023 (BOP núm. 131 de 10/07/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
07/07/2023
LABORA ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 14.700,00 euros destinada al següent concepte: Finançament de l’AEDL de l’Ajuntament de Banyeres de Mariola durant el període comprés entre l’1 de juliol de 2023 i el 30 de juny de 2024. Aquesta ajuda s’inclou en la següent convocatòria de subvencions: Convocatòria de subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d’Ocupació i Desenvolupament Local en la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 5/2015, de 5 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (Avalem Territori). La concessió de l’ajuda s’ha efectuat en virtut de Resolució de Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Reg. Entrada del 05/07/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
03/07/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.760,55 euros destinada a la següent acció: Impulsa’t Jove. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant per a activitats en matèria de conductes addictives, anualitat 2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària de data 19/06/2023 (BOP núm. 123 de 28/06/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
26/06/2023
La Diputació Provincial d’Alacant, en col·laboració amb la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 700,00 euros destinada a la següent acció: Projectes Participatius. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Subvencions en matèria de participació ciutadana, transparència i bon govern, anualitat de 2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària del dia 12 de juny de 2023 (BOP núm. 114 de 14/06/2023).
———————————————————————————————————————————————————————————–
15/06/2023
La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 140,88 euros destinada a la següent acció: Transport universitari a l’EPSA (Alcoi). L’ajuda atorgada s’inclou en el programa d’ajudes denominat: Subvencions al transport universitari en la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 23 de maig de 2023, de la directora general d’Universitats (DOGV núm. 9604 de 26/05/2023).
———————————————————————————————————————————————————————————–
09/06/2023
La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.550,00 euros destinada a la següent acció: Despeses generades pel funcionament del Jutjat de Pau en 2023. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions denominat: Subvencions per a despeses de funcionament dels Jutjats de pau, any 2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 22 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública.
———————————————————————————————————————————————————————————–
08/06/2023
SUBVENCIONS DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT I DEL MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL. L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a través de l’àrea de Serveis i Infraestructures, Departament de Carreteres, i en col·laboració amb el Ministeri de Política Territorial, ha comunicat que atorgarà a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola diverses ajudes per diferents danys produïts pel temporal de neu i aigua “Borrasca Glòria” esdevingut el mes de gener de 2020. Aquestes ajudes es concedeixen a l’empara de la Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria General de Coordinació Territorial del Ministeri de Política Territorial, per la qual s’acorda l’assignació de les subvencions previstes en el Reial decret 778/2020, de 25 d’agost, pel qual es declara l’aplicació de les mesures previstes en l’article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020. Les ajudes estan destinades al finançament de les accions que es detallen a continuació, les quals ja han estat executades íntegrament: DETERIORAMENT PAVIMENT CARRERS URBANS, 14.094,57 EUROS; RECONSTRUCCIÓ D’EDIFICI MUNICIPAL, 219.831,35 EUROS; REPARACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS, 23.123,43 EUROS; y REPARACIÓ DE CAMINS RURALS, 82.862,72 EUROS. El total de les ajudes indicades ascendeix a 339.912,07 euros.
————————————————————————————————————————————————————————————
01/06/2023
La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 6.000,00 euros destinada a la següent acció: Despeses derivades de la prestació del servei MEDIAPROP a Banyeres de Mariola durant l’exercici de 2023. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions denominat: Subvencions nominatives Serveis de Mediació de Proximitat (MEDIAPROP) per a l’exercici 2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública de data 31/05/2023.
————————————————————————————————————————————————————————————
01/06/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 40.664,45 euros destinada a la següent acció: Millora il·luminat públic en zones Plaça Juan Bautista domenech, Font Santa i Barranc Fondo. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: “Plan +CERCA 2022”. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret 2023-2263 de l’Il·lm. Sr. President de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 23/05/2023.
————————————————————————————————————————————————————————————
31/05/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.598,21 euros destinada a la següent acció: 24 Hores Esportives, juliol 2023. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria d’ajudes per a la realització d’activitats esportives (competitives, físic-recreatives, populars, formatives, divulgatives, etc.), o per al funcionament d’Escoles Esportives Municipals, anualitat 2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació provincial d’Alacant en sessió ordinària de data 22 de maig de 2023. (BOP núm. 103 de 30/05/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
31/05/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.318,76 euros destinada a la següent acció: Matins al Poli, gener-juliol 2023. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria d’ajudes per a la realització d’activitats esportives (competitives, físic-recreatives, populars, formatives, divulgatives, etc.), o per al funcionament d’Escoles Esportives Municipals, anualitat 2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació provincial d’Alacant en sessió ordinària de data 22 de maig de 2023. (BOP núm. 103 de 30/05/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
30/05/2023
La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 16.322,30 euros destinada a la següent acció: Desenvolupament del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa d’ajudes denominat: Concessió directa de subvencions als ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb el Pla Local de Prevenció d’Incendis aprovat per a l’execució del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal durant l’any 2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 16 de maig de 2023 de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (DOGV núm. 9597 de 17/05/2023).
————————————————————————————————————————————————————————————
29/05/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 609,23 euros destinada a la següent acció: Trofeus i medalles diverses activitats esportives, anualitat 2023. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de concessió d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) de la província, per a l’adquisició de trofeus i medalles, anualitat 2023. La concessió de l’ajuda es va fer en virtut de Decret del Sr. Diputat d’Esports de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant núm. 2014 de data 11 de maig de 2023.
————————————————————————————————————————————————————————————
29/05/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 9.000,00 euros destinada a la següent acció: Redacció d’Estudi per al Desenvolupament i Implementació de Comunitats Energètiques Locals (CEL). L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Concessió de subvencions dineràries a favor de municipis per a la redacció d’estudis relacionats amb la sostenibilitat energètica municipal: plans de mobilitat urbana sostenible i estudis per al desenvolupament i implementació de comunitats energètiques locals. Convocatòria anticipada per a l’anualitat 2023. La concessió de l’ajuda es va fer en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 8 de maig de 2023.
————————————————————————————————————————————————————————————
29/05/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 17.857,00 euros destinada a la següent acció: Manteniment i/o reparació de pistes forestals. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions per a la Prevenció d’Incendis Forestals en Municipis de la Província d’Alacant: redacció i execució dels Plans Locals de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF). Convocatòria anticipada per a 2023. La concessió de l’ajuda es va fer en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 8 de maig de 2023.
————————————————————————————————————————————————————————————
29/05/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 120.094,00 euros destinada a la següent acció: Bo-Consum 2023. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de concessió de subvencions a Ajuntaments i Entitats Locals Menors de la província d’Alacant per a la realització de campanyes de foment del consum en els seus municipis: Bo-Consum. Anualitat 2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 3 de maig de 2023.
————————————————————————————————————————————————————————————
14/04/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 31.486,10 euros destinada a la següent acció: Restauració de coberta i adequació de l’entorn de la Torre de la Font Bona de Banyeres de Mariola.
L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Segona Convocatòria del Pla Provincial per a la rehabilitació i posada en valor del Patrimoni Arquitectònic de caràcter Històric Municipal de municipis de menys de setanta-cinc mil habitants de la província d’Alacant, Anualitat 2022.
La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 5 d’abril de 2023.
————————————————————————————————————————————————————————————

L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 165.429,90 euros destinada a la següent acció: Millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en el Polígon Industrial Les Molines.

 

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023 (Resolució de 23 de desembre de 2022, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). La concessió s’ha fet en virtut de Resolució de data 6 d’abril de 2023 de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

 

El projecte inclou les següents accions: obra civil per a la implantació de fibra òptica i altres serveis, creació d’un carril bici, millora de l’enllumenat públic mitjançant actuacions en els quadres de comandament per a augmentar l’eficiència energètica, millora de zona verda mitjançant xarxa de reg, etc., millora viària amb voreres àmplies continuant fase anterior, senyalització i identificació de carrers i millora en el subministrament d’aigua.

————————————————————————————————————————————————————————————

L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 165.458,87 euros destinada a la següent acció: Millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en el Polígon Industrial Les Creus.

 

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023 (Resolució de 23 de desembre de 2022, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). La concessió s’ha fet en virtut de Resolució de data 6 d’abril de 2023 de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

 

El projecte inclou les següents accions: obra civil per a la implantació de fibra òptica i altres serveis, creació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, millora de l’enllumenat públic mitjançant mesures d’eficiència energètica, serveis contra incendis, millora de zona verda i senyalització i identificació de carrers.

————————————————————————————————————————————————————————————

L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 165.343,01 euros destinada a la següent acció: Millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en el Polígon Industrial Barraquetes.

 

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023 (Resolució de 23 de desembre de 2022, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). La concessió s’ha fet en virtut de Resolució de data 6 d’abril de 2023 de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

 

El projecte inclou les següents accions: obra civil per a la implantació de fibra òptica i altres serveis, creació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, serveis contra incendis, millora de zona verda, millora viària en aparcament de vehicles pesants i senyalització i identificació de carrers.

————————————————————————————————————————————————————————————

30/03/2023
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció d’11.543,10 euros destinada a la següent acció: Cobrir les aportacions estatutàries del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, anualitat 2023. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria d’ajudes als Ajuntaments de la Província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants per a cobrir les aportacions estatutàries del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, anualitat 2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant del dia 27 de març de 2023.
————————————————————————————————————————————————————————————
29/12/2022
La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 933,06 euros destinada a la següent acció: Equipament de l’Agrupació Municipal de Voluntaris de Protecció Civil. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions denominat: Convocatòria de subvencions destinades al finançament de les despeses d’equipament i les assegurances dels voluntaris i les voluntàries que pertanyen a les agrupacions locals de protecció civil i a les associacions o entitats col·laboradores en aquesta matèria, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2022, del director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.
————————————————————————————————————————————————————————————-
29/12/2022
La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 486,12 euros destinada a la següent acció: Segur de l’Agrupació Municipal de Voluntaris de Protecció Civil. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions denominat: Convocatòria de subvencions destinades al finançament de les despeses d’equipament i les assegurances dels voluntaris i les voluntàries que pertanyen a les agrupacions locals de protecció civil i a les associacions o entitats col·laboradores en aquesta matèria, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2022, del director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.
————————————————————————————————————————————————————————————-
28/12/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 53.969,00 euros destinada a la següent acció: Bono-Consum Nadal 2022. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Concessió de subvencions a ajuntaments de la Província d’Alacant per a la realització de Campanyes de Foment al Consum desenvolupades a través del sistema de Bono Consumo, en les seues modalitats de gestió pel propi ajuntament, mitjançant plataformes digitals o a través dels comerços associats a la campanya, com a mesura d’injecció econòmica després de les crisis generades per la COVID-19 i l’actual crisi energètica, que es posen en marxa en el període comprés entre l’1 de novembre i el 31 de desembre (Campanya Nadal) de 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució del Ple de la Diputació Provincial d’Alacant en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2022.
————————————————————————————————————————————————————————————
21/12/2022
La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 54.992,44 euros destinada a la següent acció: Realització d’actuacions de reparació dels danys produïts a conseqüència del temporal “borrasca Glòria” en les infraestructures i béns públics, naturals, edificis i altres construccions, així com en mobiliari i estris, i, si és el cas, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s’hagueren hagut d’efectuar a conseqüència del temporal. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Acord de 24/01/2020, del Consell, d’inici d’actuacions per a pal·liar els danys produïts per la borrasca Glòria en la Comunitat Valenciana. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de DECRET 219/2022, de 16 de desembre, del Consell pel qual s’aproven les bases reguladores i es concedeixen ajudes per a pal·liar els danys produïts per la borrasca Glòria en la Comunitat Valenciana.
————————————————————————————————————————————————————————————-
15/12/2022
La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 3.595,39 euros destinada a la següent acció: Material bibliogràfic per a la Biblioteca Pública Municipal. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa d’ajudes denominat: Subvenció per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 5 de desembre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
————————————————————————————————————————————————————————————
22/11/2022
La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 61.000,00 euros destinada a la següent acció: Contractació d’un grup A tècnic/a i un grup B dinamitzador/a. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa d’ajudes denominat: Subvencions a entitats locals incloses en la línia nominativa de 6030000 “Xarxa Jove” dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 31 de març de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
————————————————————————————————————————————————————————————
22/11/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 49.997,55 euros destinada a la següent acció: Millora del paviment de pistes de futbol sala i frontenis del Poliesportiu Municipal. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de concessió d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) de la província d’Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o reforma d’instal·lacions esportives municipals: Pla + Esport 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en Sessió Ordinària celebrada el dia 9 de novembre de 2022 (BOP Núm. 221 de 21/11/2022).
————————————————————————————————————————————————————————————
22/11/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 48.279,00 euros destinada a la següent acció: Demolició i adequació de parcel·la per a connexió del Carrer La Creu i zona verda del Sant Crist. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: “Plan +CERCA 2022”. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant del dia 9 de novembre de 2022.
————————————————————————————————————————————————————————————
22/11/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 48.115,94 euros destinada a la següent acció: Reparació de tanques protectores en Parc Vil·la Rosario. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: “Plan +CERCA 2022”. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant del dia 9 de novembre de 2022.
————————————————————————————————————————————————————————————
22/11/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 48.321,57 euros destinada a la següent acció: Pavimentació esplanada en carrer Font del Cavaller. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: “Plan +CERCA 2022”. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant del dia 9 de novembre de 2022.
————————————————————————————————————————————————————————————
22/11/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 44.410,04 euros destinada a la següent acció: Millora accessibilitat Casa de la Cultura. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: “Plan +CERCA 2022”. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant del dia 9 de novembre de 2022.
————————————————————————————————————————————————————————————
17/11/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 38.344,33 euros destinada a la següent acció: Renovació de xarxa d’aigua potable en tram II del camí Vinyals Menors de Banyeres de Mariola. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria per a la concessió en l’exercici 2022 de subvencions a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a la reparació (Línia A) i primer establiment, reforma o gran reparació (Línia B) d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament que executen o hagueren executat les mateixes. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret de la Sra. Vicepresidenta 2a i Diputada de Cicle Hídric de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant núm. 2022-4655 de data 31 d’octubre de 2022.

————————————————————————————————————————————————————————————

11/11/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 53.969,00 euros destinada a la següent acció: Minimitzar l’impacte econòmic que la crisi energètica està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Ajudes a Ajuntament de la província d’Alacant amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que la crisi energètica està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats de la província d’Alacant. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret núm. 2022-4092 de data 30/09/2022 emés pel Sr. Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

————————————————————————————————————————————————————————————

09/11/2022
La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.908,81 euros destinada a la següent acció: Programes de Joventut 2022. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa d’ajudes denominat: Convocatòria de concessió d’ajudes a entitats locals per a programes de joventut i es convoquen les corresponents a 2022.. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 2 de novembre de 2022, del director general de l’IVAJ (DOGV 9465 de 08/11/2022).
————————————————————————————————————————————————————————————
08/11/2022

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 29.975,02 euros destinada a la següent acció: Centre FPA Municipal Alfonso Iniesta. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa d’ajudes denominat: Convocatòria de subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes en la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2022, de la Direcció General de Centres Docents (DOGV 9463 de 04.11.2022).
————————————————————————————————————————————————————————————
03/11/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.634,29 euroseuros destinada a la següent acció: 24 Hores Esportives Municipales (juliol 2022). L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria “Pla d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi de la província d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals, dependents dels mateixos (Patronats, Organismes Autònoms, Fundacions Esportives, etc.), per a la realització d’activitats esportives (competitives, físic-recreatives, populars, formatives, divulgatives, etc.), o per al funcionament d’Escoles esportives municipals, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària de data 8 de juny de 2022.

————————————————————————————————————————————————————————————

03/11/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.203,02 euros destinada a la següent acció: Matins al Poli (febrer-juliol 2022). L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria “Pla d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi de la província d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals, dependents dels mateixos (Patronats, Organismes Autònoms, Fundacions Esportives, etc.), per a la realització d’activitats esportives (competitives, físic-recreatives, populars, formatives, divulgatives, etc.), o per al funcionament d’Escoles esportives municipals, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària de data 8 de juny de 2022.

————————————————————————————————————————————————————————————

02/11/2022

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 8.071,52 euros destinada a la següent acció: Activitats extraescolars. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa d’ajudes denominat: Subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d’activitats extraescolars i complementàries dirigides a la població escolar d’entre tres i divuit anys, convocats per la Resolució de 26 de maig de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOGV Núm. 9352 / 01.06.2022). La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 21 d’octubre de 2022 de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació.
————————————————————————————————————————————————————————————
18/10/2022
La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 9.140,34 euros destinada a la següent acció: Adquisició de bio trituradora. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa d’ajudes denominat: Convocatòria de subvencions destinades a promoure alternatives a les cremes com a mètode d’eliminació de restes agrícoles per a l’exercici 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 27 de setembre de 2022, del director general de Prevenció d’Incendis Forestals (DOGV núm. 9439 de 30/09/2022).
————————————————————————————————————————————————————————————
04/10/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 25.113,00 euros destinada a la següent acció: Sufragar costos derivats de la crisi energètica. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Subvencions dineràries dirigides als municipis de la província amb població inferior a 10.000 habitants per a sufragar els costos derivats de la crisi energètica. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de la Diputació Provincial d’Alacant de data 26 de setembre de 2022.

————————————————————————————————————————————————————————————

30/09/2022

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 5.314,75 euros destinada a la següent acció: Foment del valencià. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa d’ajudes denominat: Subvencions per al foment del valencià en l’àmbit municipal, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de data 29/09/2022.
————————————————————————————————————————————————————————————
29/09/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 53.969,00 euros destinada a la següent acció: Subvenció destinada a minimitzar l’impacte econòmic provocat pel COVID-19 a pimes, micropimes, autònoms i professionals. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant destinades a minimitzar l’impacte econòmic que el COVID-19 està suposant sobre “pymes”, “micropymes”, xicotets empresaris autònoms i professionals dels seus municipis”, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució del Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius (Decret número 2022-2582 de 21/06/2022).

————————————————————————————————————————————————————————————

29/09/2022

La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.087,25 euros destinada a la següent acció: Subvenció per a activitats de promoció social de col·lectius vulnerables: “Taller Vinyasa: ioga i meditació. Taller de Pilates / ioga i gimnàstica de manteniment”. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Subvencions dirigides a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants, a Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi, i a Mancomunitats de la Província d’Alacant, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l’adquisició d’equipament i vehicles, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 14/09/2022.
————————————————————————————————————————————————————————————
29/09/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.754,76 euros destinada a la següent acció: Subvenció destinada equipament i altres despeses d’inversió afins per a centres i altres espais municipals d’ús social: “Ordinadors, impressora multifunció, destructora de documents, tensiòmetre digital i canastra de bàsquet per al TAPIS”. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Subvencions dirigides a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants, a Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi, i a Mancomunitats de la Província d’Alacant, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l’adquisició d’equipament i vehicles, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 14/09/2022.
————————————————————————————————————————————————————————————
23/09/2022

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 107.175,40 euros destinada a la següent acció: 1r Cicle Municipal l’Escoleta Infantil 2-3 anys. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa d’ajudes denominat: Ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2022-2023. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 16 de setembre de 2022, de la Direcció General de Centres Docents (DOGV núm. 9431 de 20/09/2022).
————————————————————————————————————————————————————————————
19/09/2022

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 51.697,05 euros destinada a la següent acció: Conservatori Elemental de Música. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa d’ajudes denominat: Subvencions de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport destinades a conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 5 de setembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.
————————————————————————————————————————————————————————————
16/09/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 17.728,85 euros destinada a la següent acció: Pla Director de Sanejament de Banyeres de Mariola. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: subvencions a favor de municipis per a la redacció, per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, de Plans directors de sanejament i pluvials (Línia 1) i Projectes de proveïment a disseminats sense connexió amb la xarxa de distribució (Línia 2. La concessió de l’ajuda es va fer en virtut de Decret de la Sra. Vicepresidenta 2a i Diputada de Cicle Hídric, núm. 2022-3456, de data 18 d’agost de 2022.
————————————————————————————————————————————————————————————
16/09/2022
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 736,45 euros destinada a la següent acció: Lluita contra el mosquit tigre. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa d’ajudes denominat: Subvencions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la lluita contra el mosquit tigre en l’exercici 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 4 d’agost de 2022 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
————————————————————————————————————————————————————————————
16/09/2022

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 10.333,87 euros destinada a la següent acció: Manteniment del gabinet psicopedagògic municipal de Banyeres de Mariola. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa d’ajudes denominat: Subvencions de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 9 de setembre de 2002 de la Direcció General de Centres Docents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
————————————————————————————————————————————————————————————
16/09/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.876,61 euros destinada a la següent acció: Programa “OrientArte”. Servei d’atenció, informació i assessorament als residents internacionals empadronats i a Banyeres de Mariola. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Subvencions de la Diputació Provincial d’Alacant per a coadjuvar a les despeses derivades de la gestió, organització i realització de projectes, programes i/o activitats en matèria de residents internacionals, any 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en sessió ordinària de data 3 d’agost de 2022.
————————————————————————————————————————————————————————————
07/09/2022
La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.150,00 euros destinada a la següent acció: Funcionament del Jutjat de pau. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Ajudes als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a despeses de funcionament dels jutjats de pau, inclosos les despeses ocasionades pel personal no funcionarial que ostenta la secretaria, corresponents a l’exercici 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 29 de juliol de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública.
————————————————————————————————————————————————————————————-
07/09/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 39.841,52 euros destinada a la següent acció: Rehabilitació de l’ermita la Malena. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions a Ajuntament de la província d’Alacant, per a rehabilitació de monuments de titularitat municipal i esglésies, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret de la Sra. Vicepresidenta 1a i Diputada de Cultura i Transparència núm. 2022-3205 de data 2 d’agost de 2022.
————————————————————————————————————————————————————————————-
06/09/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 20.608,36 euros destinada a la següent acció: Reparació de canonada de fecals en carrer Jacinto Benavente. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria per a la concessió en l’exercici 2022 de subvencions a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a la reparació (Línia A) i primer establiment, reforma o gran reparació (Línia B) d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament que executen o hagueren executat les mateixes. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en Sessió Ordinària celebrada el dia 3 d’agost de 2022.
————————————————————————————————————————————————————————————-
06/09/2022

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 7.421,60 euros destinada a la següent acció: Replantejament integral de la part expositiva en el Museu Arqueològic torre Font Bona. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions a Museus i Col·leccions Museogràfiques permanents reconegudes i a béns mobles de la Comunitat Valenciana, any 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 22 d’agost de 2022, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni.
————————————————————————————————————————————————————————————-
06/09/2022

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 3.539,45 euros destinada a la següent acció: Dotació d’informació al visitant i eines de treball en el Museu Valencià del Paper. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions a Museus i Col·leccions Museogràfiques permanents reconegudes i a béns mobles de la Comunitat Valenciana, any 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 22 d’agost de 2022, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni.
————————————————————————————————————————————————————————————-
06/09/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 5.107,10 euros destinada a la següent acció: Subministrament de 15 papereres valorades en 1.607,10 euros i 7 bancs valorats en 3.500,00 euros. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria per a la concessió de subvencions no dineràries consistents en el lliurament de mobiliari urbà (bancs i paperers) als municipis i entitats locals menors de la província, adquirit per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret número 2022-3165 de data 29/07/2022 del Sr. Diputat de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans.
————————————————————————————————————————————————————————————-
08/08/2022
La Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 14.502,22 euros destinada a la següent acció: Pacte d’Estat contra la violència de gènere per a l’exercici 2022. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Subvenció de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, de transferències per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 26 de juliol de 2022 de la Secretaria d’Estat d’igualtat i contra la Violència de Gènere (BOE del dia 02/08/2022).
————————————————————————————————————————————————————————————-
05/08/2022
El Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 4.219,88 euros destinada a la següent acció: Banyeres per un 100% gastronòmic. Participació a Alacant gastronòmica, RRSS assaborint la Mariola, Visites al Castell amb personatge hco, decàleg del Viatger Sostenible 2022. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria d’ajudes a municipis de la província d’Alacant per a la promoció turística de la Costa Blanca destinades a potenciar la recuperació del sector turístic de la Costa Blanca. Línia 2: Promoció de l’oferta turística, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Consell d’Administració del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca celebrat el dia 29/07/2022.
————————————————————————————————————————————————————————————-
04/08/2022
El Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 3.000,00 euros destinada a la següent acció: Despeses en el desenvolupament de campanyes de promoció tca en RRSS. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria d’ajudes a municipis de la província d’Alacant, per a la promoció turística de la Costa Blanca destinades a potenciar la recuperació del sector turístic de la Costa Blanca. Línia 1 comunicació i màrqueting digital. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Consell d’Administració del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca celebrat el dia 29/07/2022.
————————————————————————————————————————————————————————————-
04/08/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 5.315,07 euros destinada a la següent acció: Sender PR.CV-313. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de concessió de subvencions per a conservació i millora de senderes homologades en municipis de la província d’Alacant. Anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 25/07/2022.
————————————————————————————————————————————————————————————-
04/08/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.055,00 euros destinada a la següent acció: Esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de concessió d’ajudes per al control de la salubritat pública i benestar animal. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’ Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 25/07/2022.
————————————————————————————————————————————————————————————-
04/08/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.420,00 euros destinada a la següent acció: Tractament control de dípters. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de concessió d’ajudes per al control de la salubritat pública i benestar animals, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 25/07/2022.
————————————————————————————————————————————————————————————-
04/08/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 18.000,00 euros destinada a la següent acció: Redacció de nous Plans de Mobilitat Urbana Sostenibles. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions per a la redacció d’estudis relacionats amb la sostenibilitat energètica municipal per a l’anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada el dia 25/07/2022.
————————————————————————————————————————————————————————————-
27/07/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.296,16 euros destinada a la següent acció: Programa de Mentoring per al Desenvolupament del Talent Femení: “20 Dones. 20 Hores. 20 Líders”. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la Província d’Alacant amb destinació a programes i activitats d’Igualtat d’Oportunitats i Prevenció de la Violència de Gènere. Anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en sessió ordinària celebrada el dia 18/07/2022.
————————————————————————————————————————————————————————————-
27/07/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 7.000,00 euros destinada a la següent acció: Assistència tècnica per a la realització i muntatge de la Fira de Santa Maria Magdalena. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de Subvencions per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius de l’Excma. Diputació d’Alacant, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en sessió ordinària de data 25/07/2022.
————————————————————————————————————————————————————————————-
27/07/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 8.000,00 euros destinada a la següent acció: Modernització edifici: instal·lació finestres i porta automàtica en el mercat municipal. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de Subvencions per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius de l’Excma. Diputació d’Alacant, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en sessió ordinària de data 25/07/2022.
————————————————————————————————————————————————————————————-
27/07/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 5.000,00 euros destinada a la següent acció: Despeses d’organització de Seminaris dirigits als empresarials, comercials i emprenedors de Banyeres de Mariola. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de Subvencions per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius de l’Excma. Diputació d’Alacant, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en sessió ordinària de data 25/07/2022.
————————————————————————————————————————————————————————————-
26/07/2022
LABORA ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 53.803,98 euros destinada al següent concepte: Contractació de persones en situació de desocupació per a la realització d’accions previstes en plans o procediments d’emergència en l’àmbit forestal. Aquesta ajuda s’inclou en la següent convocatòria de subvencions: Convocatòria de subvencions destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d’accions previstes en plans o procediments d’emergències en l’àmbit forestal, en aplicació de l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA), 2022. Exp. ERGE/2022/77/03. La concessió de l’ajuda s’ha efectuat en virtut de Resolució de LABORA, expedient EMERGE/2022/77/03.
25/07/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 53.969,00 euros destinada a la següent acció: Imports Bono Consum. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria per a la concessió de subvencions a Ajuntaments per a la realització de campanyes de foment del consum: Bo-Consum, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en sessió extraordinària i urgent de data 20 de juliol de 2022.
25/07/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 15.441,00 euros destinada a la següent acció: Redacció de Plans d’Acció Agenda Urbana/Agenda 2030/ Pla de Mesures Antifrau. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions per a la redacció dels Plans d’Acció Agenda Urbana, Agenda 2030, Plans de Mesures Antifrau i Projectes i/o Memòries per a la seua presentació en les convocatòries del PRTR “España Pot”, fons europeus NEXT Generation EU per a Espanya, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en sessió ordinària celebrada el dia 11/07/2022.
25/07/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 5.299,80 euros destinada a la següent acció: Subvenció no dinerària consistent en el subministrament de 3 ordinadors. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de concessió de subvencions per a mesures de ciberseguretat i modernització dels municipis i entitats locals menors de la província d’Alacant (anualitat 2022). La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret del Diputat d’Innovació, Agenda Digital, Contractació i Residents Internacionals de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, número 2022-2109, de data 23 de maig de 2022.
25/07/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 624,10 euros destinada a la següent acció: Medalles i trofeus per a “Diverses Activitats Esportives, anualitat 2022”. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de concessió d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) de la província, per a l’adquisició de trofeus i medalles, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret del Sr. Diputat d’Esports núm. 2254, de data 31/05/2022.
25/07/2022
LABORA ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 28.905,36 euros destinada al següent concepte: Contractació temporal (exceptuats els contractes formatius) a jornada completa, de persones desocupades menors de 30 anys que figuren inscrites com a demandants de treball en els Espais Labora de la Generalitat i com a beneficiaris en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquesta ajuda s’inclou en la següent convocatòria de subvencions: Convocatòria per a l’exercici 2022 el Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats boja els de la Comunitat Valenciana, en el marc del Progra dt. Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. Programa EMPUJU 2022. La concessió de l’ajuda s’ha efectuat en virtut de Resolució del Director General de Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació de l’expedient EMPUJU/2022/122/03.
08/07/2022
LABORA ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 54.978,24 euros destinada al següent concepte: Contractació temporal (exceptuats els contractes formatius) a jornada completa de persones desocupades d’almenys 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (“Avalem experiència plus”). Aquesta ajuda s’inclou en la següent convocatòria de subvencions: Convocatòria per a l’exercici 2022 del Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys trenta anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana («Avalem experiència plus»). Programa «EXPLUS 2022». La concessió de l’ajuda s’ha efectuat en virtut de Resolució de Labora, expedient EXPLUS/2022/115/03.

 

08/07/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.600,00 euros destinada a la següent acció: Actuació “A LA LLUM DE LA LÍRICA” (SOPRANO I TENOR). L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: Convocatòria de subvencions no monetàries als Ajuntaments de la Província d’Alacant denominada “Campanya de difusió de Música i Teatre. Anualitat 2022”. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret de la Sra. Vicepresidenta 1a de Cultura i Transparència núm. 2022-2703, de data 30 de juny de 2022 (BOP 05/07/2022).
 
 
 
 
08/07/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.382,72 euros destinada a la següent acció: COMUNICA’ T- ORIENTAT’ T – EMOCIONA’ T- TALLER MURALISTA. L’ajuda atorgada s’inclou en el programa de subvencions realitzat per l’organisme provincial denominat: CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS I ENTITATS D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR Al MUNICIPI (E.A.T.I.M.) DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT AMB DESTINACIÓ A PROGRAMES I ACTIVITATS EN MATÈRIA DE JOVENTUT, ANUALITAT 2022. La concessió de l’ajuda es va fer en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 13 de juny de 2022 (BOP 28/06/2022).
 
 
 
 
08/07/2022
LABORA ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 14.700,00 euros destinada al següent concepte: Finançar el manteniment com a agent d’Ocupació i Desenvolupament Local de E.R.F. de l’1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 2023. Aquesta ajuda s’inclou en la següent convocatòria de subvencions: Convocatòria per a l’exercici 2022 de subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d’Ocupació i Desenvolupament Local en la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 5/2015, de 5 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors, Productius, Comerç i Treball. La concessió de l’ajuda s’ha efectuat en virtut de Resolució de Labora, expedient EMPA01/2022/150/03.

 

 

 

 

07/07/2022
Concessió de subvenció:
XLII Jornades musicals de l’Octavari de Sant Jordi
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 4.000,00 euros destinada a la següent acció: XLII Jornades musicals de l’Octavari de Sant Jordi.
L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referit a Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2022.
La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 13 de juny de 2022 (BOP 27/06/2022).

 

 

07/07/2022
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 3.000,00 euros destinada a la següent acció: Maquetació, edició i impressió del llibre “Molinos Harineros” de Juan Castelló Mora. L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referit a Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2022. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 13 de juny de 2022 (BOP 27/06/2022).

 

 

 

07/07/2022

Concessió de subvenció:

Impulsa’t Jove

La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.341,52 euros destinada a la següent acció: Impulsa’t Jove.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referit a Subvencions a Ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) per a activitats en matèria de prevenció de conductes addictives, anualitat 2022.

La concessió de l’ajuda es va fer en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 20 de juny de 2022 (BOP 04/07/2022).

 

 

 

 

07/07/2022

Concessió de subvenció:

REPRESENTACIÓ DEL SAINET: “ELS APUNTS DEL BOTÀNIC”

La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.850,00 euros destinada a la següent acció: REPRESENTACIÓ DEL SAINET: “ELS APUNTS DEL BOTÀNIC”.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referit a Convocatòria de Subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals d’especial relleu, Anualitat 2022.

La concessió de l’ajuda es va fer en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 13 de juny de 2022 (BOP 04/07/2022).

 

 

 

 

07/07/2022

Concessió de subvenció:

Vídeo documental sobre “Costums valencianes sobre el naixement i la mort”

La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.000,00 euros destinada a la següent acció: Vídeo documental sobre “Costums valencianes sobre el naixement i la mort”.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referit a SUBVENCIONS PER A FOMENT DE LA LLENGUA I CULTURA POPULAR VALENCIANA, ANUALITAT 202230/12/2021.

La concessió de l’ajuda es va fer en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 13 de juny de 2022 (BOP 27/06/2022).

 

 

 

 

28/06/2022

Concessió de subvenció:

Despeses relatives a prestacions socials per situacions extraordinàries, a realitzar durant el període comprés entre el 24/02/2022 i el 30/09/2022 per l’acolliment a refugiats procedents d’Ucraïna i pobresa energètica.

La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 40.083,00 euros destinada a la següent acció: Despeses relatives a prestacions socials per situacions extraordinàries, a fer durant el període comprés entre el 24/02/2022 i el 30/09/2022 per l’acolliment a refugiats procedents d’Ucraïna i pobresa energètica.

L’ajuda atorgada s’inclou en la iniciativa de l’organisme provincial referit a Subvencions nominatives destinades a prestacions socials per Covid-19, pobresa energètica i ajuda a refugiats ucraïnesos.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret núm. 2022-2550 de data 20/06/2022 de la Diputada de Serveis Socials i Igualtat (OM) de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

 

 

 

 

28/06/2022

Concessió de subvenció:

Despeses per prestacions socials per situacions extraordinàries a realitzar entre el 9/10/2021 i el 30/09/2022, amb l’objectiu de pal·liar els efectes provocats per la pandèmia de la covid-19.

La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 57.262,00 euros destinada a la següent acció: Despeses per prestacions socials per situacions extraordinàries a realitzar entre el 9/10/2021 i el 30/09/2022, amb l’objectiu de pal·liar els efectes provocats per la pandèmia de la covid-19, derivats de: adquisició de mitjans de prevenció (EPI) i/o gel hidroalcohòlic i/o desinfectant i/o sabó, destinats a programes o activitats dels serveis socials municipals, i ajudes a famílies, per a garantir-los els ingressos suficients, per a assegurar la cobertura de les seues necessitats bàsiques, siguen aquestes d’urgència o d’inserció.

L’ajuda atorgada s’inclou en la iniciativa del l’organisme provincial referit a Subvencions nominatives destinades a prestacions socials per Covid-19, pobresa energètica i ajuda a refugiats ucraïnesos.

 

 

 

 

23/06/2022

Concessió de subvenció:RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DE CERÀMIQUES, VIRTUALITZACIÓ, IMPRESSIÓ DE RÈPLIQUES EN 3D” EN EL MUSEU ARQUEOLÒGIC TORRE FONT-BONA.La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 4.182,79 euros destinada a la següent acció: RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DE CERÀMIQUES, VIRTUALITZACIÓ, IMPRESSIÓ DE RÈPLIQUES EN 3D” EN EL MUSEU ARQUEOLÒGIC TORRE FONT-BONA.L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referit a Convocatòria de subvencions a ajuntaments, a fundacions i a altres entitats sense fi de lucre, de la Província d’Alacant, per a museus i col·leccions museogràfiques permanents.La concessió de l’ajuda es va fer en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 8 de juny de 2022.

 

 

 

20/06/2022

Concessió de subvenció:Renovació xarxa d’aigua potable en carrer Mariola, carrer Santa Pola i zona La Banyesa de Banyeres de Mariola
L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 96.000,00 € (obra) + 1.815,00 € (honoraris redacció pla treball amb amiant) destinada a la següent acció: Renovació xarxa d’aigua potable en carrer Mariola, carrer Santa Pola i zona La Banyesa de Banyeres de Mariola.
L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a CONVOCATÒRIA DEL PLA D’AJUDES Als MUNICIPIS I EATIM DE LA PROVÍNCIA PER A LA REALITZACIÓ I MILLORA D’INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES DE PROVEÏMENT I SANEJAMENT: “PLAN +AGUA 2021”.
La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret de la Sra. Vicepresidenta 2a i Diputada de Cicle Hídric núm. 2022-2043, de data 19 de maig de 2022.
 
16/06/2022

Concessió de subvenció:SUFRAGAR LES DESPESES DEL SERVEI DE MEDIACIÓ DE PROXIMITAT (MEDIAPROP) EN L’EXERCICI 2022La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 6.000,00 euros destinada a la següent acció: SUFRAGAR LES DESPESES DEL SERVEI DE MEDIACIÓ DE PROXIMITAT (MEDIAPROP) EN L’EXERCICI 2022.L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria referida a SUBVENCIONS NOMINATIVES DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA PELS SERVEIS DEL SERVEI DE MEDIACIÓ DE PROXIMITAT (MEDIAPROP).La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de la Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública de data 01/06/2022.

 

 

 

 

19/05/2022
Concessió de subvenció:
SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT
L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 12.175,00 euros destinada a la següent acció:
SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT.L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT AMB POBLACIÓ INFERIOR A 20.000 HABITANTS PER A COBRIR LES APORTACIONS ESTATUTÀRIES DEL CONSORCI PROVINCIAL PER Al SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT, ANUALITAT 2022.
La concessió de l’ajuda es va fer en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en sessió ordinària celebrada el dia 11 d’abril de 2022.

 

 

 

 

 

19/05/2022

Concessió de subvenció:EQUIPAMENT DEL TEATRE PRINCIPAL
La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 7.995,97 euros destinada a la següent acció: EQUIPAMENT DEL TEATRE PRINCIPAL.
L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria referida a SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER A la CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A FINANÇAR LA REFORMA I MODERNITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT D’ESPAIS ESCÈNICS EXISTENTS, ANUALITAT 2022.
La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 13 d’abril de 2022, del conseller d’Educació, Cultura i Esport (DOGV Núm. 9321 DE 20/04/2021)

 

 

 

Concessió de subvenció:

MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL LES BARRAQUETES

L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 197.074,88 euros destinada a la següent acció: MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL LES BARRAQUETES.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per aquest organisme referida a Programa: MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE PARCS EMPRESARIALS. Actuació: MILLORES D’INFRAESTRUCTURES EN PARCS EMPRESARIALS – ANUAL 2022 – TOTS MENYS EN RISC DE DESPOBLACIÓ.

La concessió de l’ajuda s’ha realitzat en virtut de Resolució de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de data 2 de maig de 2022.

El projecte inclou les següents accions: obra civil destinada a la implantació de fibra òptica i altres serveis; actuacions destinades a millorar la mobilitat urbana; millora de la xarxa d’enllumenat públic; incrementar els serveis contra incendis; millora de zones verdes; i senyalització.

 

 

 

 

Concessió de subvenció:

MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL LES MOLINES

L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 196.828,35 euros destinada a la següent acció: MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL LES MOLINES.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per aquest organisme referida a Programa: MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE PARCS EMPRESARIALS. Actuació: MILLORES D’INFRAESTRUCTURES EN PARCS EMPRESARIALS – ANUAL 2022 – TOTS MENYS EN RISC DE DESPOBLACIÓ.

La concessió de l’ajuda s’ha realitzat en virtut de Resolució de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de data 2 de maig de 2022.

Les actuacions que s’inclouen en el projecte són les següents: obra civil dirigida a la implantació de fibra òptica i altres serveis; millora de la xarxa d’enllumenat públic; dotació de serveis contra incendis; millora de zones verdes; millora de la senyalització; i millora del sanejament separatiu.

 

 

 

 

26/04/2022

Concessió de subvenció:

AVALUACIÓ DE VULNERABILITAT I RISCOS DEL CANVI CLIMÀTIC I PLA D’ACCIÓ PER Al CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE (INTEGRAT) (ECC, PACES)

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.750,00 euros destinada a la següent acció:

AVALUACIÓ DE VULNERABILITAT I RISCOS DEL CANVI CLIMÀTIC I PLA D’ACCIÓ PER Al CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE (INTEGRAT) (ECC, PACES).

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a AJUDES PER A la REALITZACIÓ DELS INVENTARIS D’EMISSIONS DE REFERÈNCIA, AVALUACIONS DE VULNERABILITAT I RISCOS DEL CANVI CLIMÀTIC, DE PLANS D’ACCIÓ PER Al CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE [NOUS I INTEGRATS], INFORMES DE SEGUIMENT QUANTITATIUS PER A MUNICIPIS ADHERITS Al PACTE DELS ALCALDES I/O Al PACTE DELS ALCALDES PER Al CLIMA I L’ENERGIA A LA PROVÍNCIA D’ALACANT.

La concessió de l’ajuda es va fer en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial en sessió ordinària de 6 d’abril de 2022.

 

 

 

 

06/04/2022

Concessió de subvenció:

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 130.000,00 euros destinada a la següent acció:

RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a INVERSIÓ EN LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DELS CAMPS DE FUTBOL MUNICIPALS A EXECUTAR PER A AJUNTAMENTS, CORRESPONENT A l’ANUALITAT 2021.

La concessió de l’ajuda es va fer en virtut de Decret del Sr. Diputat de Presidència, Economia, Règim Interior i Esports de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, número 1191, de data 28 de març de 2022.

 

 

 

 

Concessió de subvenció:

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola per al següent concepte:

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “BORSES DE CURA PROFESSIONAL PER A FAMÍLIES AMB FILLES I FILLS MENORS DE 14 ANYS”.

L’Ajuda s’ha atorgat en virtut de Resolució de 29 de desembre de 2021, de la Directora General de l’Institut Valencià de les Dones, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9247 del dia 31/12/2021.

Aquesta ajuda és finançada amb càrrec als fons del Pla Corresponsables del Ministeri d’Igualtat, Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere.

 

 

 

 

01/03/2022

01/03/2022

Concessió de subvenció:

ACCESSIBILITAT EDIFICI ANTIC TEATRE MARIOLA

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 52.361,47 euros destinada a la següent acció: ACCESSIBILITAT EDIFICI ANTIC TEATRE MARIOLA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria referida a SUBVENCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DESTINADES A MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB POBLACIÓ QUE NO EXCEDISCA DE 50.000 HABITANTS PER A FINANÇAR ACTUACIONS QUE FACILITEN LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LES CASES CONSISTORIALS I ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS MITJANÇANT L’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, ANY 2022.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2022, del director general d’Administració Local (DOGV núm. 9286 de 25/02/2022).

 

 

 

 

21/02/2022

Concessió de subvenció:

SUBMINISTRAMENT DE VEHICLE ELÈCTRIC PER A SERVEIS GENERALS

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 27.397,26 euros destinada a la següent acció: SUBMINISTRAMENT DE VEHICLE ELÈCTRIC PER A SERVEIS GENERALS.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS NO DINERÀRIES PER Al SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES ELÈCTRICS PER A SERVEIS GENERALS PER A MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT DE POBLACIÓ MENOR O IGUAL A 50.000 HABITANTS, ANUALITAT DE 2021.

La concessió de l’ajuda es va fer en virtut de Decret del Sr. Diputat de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans núm. 2022-0287 de data 31/01/2022.

 

 

 

 

31/01/2022

Concessió de subvenció:

ADEQUACIÓ ZONA VERDA SANT CRIST

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 3.000,00 euros destinada a la següent acció: ADEQUACIÓ ZONA VERDA SANT CRIST.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria referida a SUBVENCIONS DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA. CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS I L’ADEQUACIÓ DE L’ENTORN CONSTRUÏT EN MUNICIPIS MITJANÇANT EL “PLA CONVIURE”, EXERCICI 2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l’Ordre 4/2021, d’11 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (DOGV núm. 9250 del dia 05/01/2022)

 

 

 

 

29/12/2021

Concessió de subvenció:

RENOVACIÓ DE XARXA D’AIGUA POTABLE EN CAMÍ VINYALS MENORS DE BANYERES DE MARIOLA

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 38.646,58 euros destinada a la següent acció: RENOVACIÓ DE XARXA D’AIGUA POTABLE EN CAMÍ VINYALS MENORS DE BANYERES DE MARIOLA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a PLA D’AJUDES Als MUNICIPIS I EATIM DE LA PROVÍNCIA PER A la REALITZACIÓ I MILLORA D’INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES DE PROVEÏMENT I SANEJAMENT: PLA +AIGUA 2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret de la Sra. Vicepresidenta 2a i Diputada de Cicle Hídric núm. 2021-4665, de data 29 de novembre de 2021.

 

 

 

 

22/12/2021

Concessió de subvenció:

ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT PER A la BIBLIOTECA PÚBLICA

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.560,30 euros destinada a la següent acció: ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT PER A la BIBLIOTECA PÚBLICA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria referida a SUBVENCIONS PER A l’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT PER A les BIBLIOTEQUES I AGÈNCIES DE LECTURA PÚBLIQUES DE LES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ANUALITAT 2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 15 de desembre de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les subvencions per a l’adquisició d’equipament per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9239 de 21/12/2021).

 

 

 

 

17/12/2021

Concessió de subvenció:

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 10.069,11 euros destinada a la següent acció: ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria referida a SUBVENCIONS DESTINADES A MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A la REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, COMPLEMENTÀRIES, CULTURALS I ESPORTIVES, DIRIGIDES A LA POBLACIÓ ESCOLAR ENTRE TRES I DÍHUIT ANYS, CONVOCADES PER LA RESOLUCIÓ DE 23 DE SETEMBRE DE 2021, DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2021, de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació (DOGV n. 1032 de 10/12/2021)

 

 

 

 

 

14/12/2021

Concessió de subvenció:

SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT A BANYERES DE MARIOLA, ANUALITAT 2021

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 12.052,59 euros destinada a la següent acció: SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT A BANYERES DE MARIOLA, ANUALITAT 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A COBRIR LES APORTACIONS ESTATUTÀRIES DEL CONSORCI PROVINCIAL PER Al SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT, ANUALITAT 2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en sessió ordinària celebrada el dia 16 de juny de 2021.

 

 

 

 

 

13/12/2021

Concessió de subvenció:

PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2021

El Ministeri d’Igualtat ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 13.377,38 euros destinada a la següent acció: PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme estatal referida a SUBVENCIONS PER Al PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE PER A l’EXERCICI 2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució de 8 de setembre de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere.

 

 

 

 

09/12/2021

Concessió de subvenció:

COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA I FINANCERA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 185.520,00 euros destinada a la següent acció: COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA I FINANCERA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS.

L’ajuda atorgada s’inclou en el CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT I L’AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA, PER A LA COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA I FINANCERA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS EN ELS EXERCICIS 2021-2024. IMPORT PER ANUALITAT: 185.520,00 EUROS.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant del dia 3 de novembre de 2021.

 

 

 

 

15/11/2021

Concessió de subvenció:

ESCOLARITZACIÓ INFANTIL TRAM 2-3 ANYS

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 160.283,70 euros destinada a la següent acció: ESCOLARITZACIÓ INFANTIL TRAM 2-3 ANYS.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria referida a SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT DESTINADES A L’ESCOLARITZACIÓ – BO INFANTIL EN ELS CENTRES AUTORITZATS D’EDUCACIÓ INFANTIL I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS DE PRIMER CICLE – PER AL CURS ESCOLAR 2021/2022.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2021, de la Direcció General de Centres Docents (DOGV núm. 9208 de 04.11.2021).

 

 

 

 

15/11/2021

Concessió de subvenció:

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL VALENCIÀ

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 4.119,33 euros destinada a la següent acció: ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL VALENCIÀ.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria referida a SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER AL FOMENT DEL VALENCIÀ MITJANÇANT LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL VALENCIÀ, ANY 2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de data 09/11/2021.

 

 

 

 

12/11/2021

Concessió de subvenció:

FUNCIONAMENT DEL JUTJAT DE PAU

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.050,00 euros destinada a la següent acció: FUNCIONAMENT DEL JUTJAT DE PAU.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada referida a SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, PER LA QUAL ES CONCEDEIXEN AJUDES Als AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS JUTJATS DE PAU, INCLOSES LES DESPESES OCASIONADES PEL PERSONAL NO FUNCIONARIAL QUE OSTENTA LA SECRETARIA, CORRESPONENTS A l’EXERCICI 2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 2021, de la Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública.

 

 

 

 

08/11/2021

Concessió de subvenció:

PROGRAMA EMPUJU 2021

LABORA ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 88.983,30 euros destinada a la següent acció: PROGRAMA EMPUJU 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ, PER LA QUAL ES CONVOCA PER A l’EXERCICI 2021 EL PROGRAMA D’INCENTIUS A la CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES MENORS DE 30 ANYS PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU 2014-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA. PROGRAMA EMPUJU 2021. Exp. EMPUJU/2021/161/03.

 

 

 

 

08/11/2021

Concessió de subvenció:

PROJECTE DE CATALOGACIÓ I EXHIBICIÓ DE LES PECES DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE SERRELLA

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 4.144,25 euros destinada a la següent acció: PROJECTE DE CATALOGACIÓ I EXHIBICIÓ DE LES PECES DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE SERRELLA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS, FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS SENSE FI DE LUCRE DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A MUSEUS I COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES PERMANENTS. PROJECTE DE CATALOGACIÓ I EXHIBICIÓ DE LES PECES DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE SERRELLA. ANUALITAT 202103/08/2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant del dia 3 de novembre de 2021.

 

 

 

 

03/11/2021

Concessió de subvenció:
SUBVENCIÓ DESTINADA Al CENTRE FPA MUNICIPAL ALFONSO INIESTA

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 28.071,89 euros destinada a la següent acció: SUBVENCIÓ DESTINADA Al CENTRE FPA MUNICIPAL ALFONSO INIESTA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT DESTINADES A CORPORACIONS LOCALS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE DESENVOLUPEN LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA, EXERCICI 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2021, de la Direcció General de Centres Docents, publicada en el DOGV n. 9199 de 21/10/2021, publicada en el DOGV núm. 9203 del dia 27.10.2021.

 

 

 

 

03/11/2021

Concessió de subvenció:

SUBVENCIÓ DESTINADA AL CONSERVATORI DE MÚSICA

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 51.347,20 euros destinada a la següent acció: SUBVENCIÓ DESTINADA Al CONSERVATORI DE MÚSICA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT DESTINADES A CORPORACIONS LOCALS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE MANTENEN CONSERVATORIS O CENTRES PRIVATS AUTORITZATS D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS O PROFESSIONALS DE MÚSICA O DANSA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ANY 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i ensenyaments de Règim Especial, publicada en el DOGV nº 9203 del dia 27.10.2021.

 

 

 

 

07/10/2021

Concessió de subvenció:
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LECTURA A la BIBLIOTECA PÚBLICA

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 600,82 euros destinada a la següent acció: REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LECTURA A LA BIBLIOTECA PÚBLICA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER A REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LECTURA EN BIBLIOTEQUES I AGÈNCIES DE LECTURA PÚBLIQUES DE LES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ANY 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, publicada en el DOGV del dia 06/10/2021.

 

 

 

 

30/09/2021

Concessió de subvenció:

SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA PER A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC EN EL SECTOR TURÍSTIC A CAUSA DE LA COVID-19, EN PIMES, MICROPIMES I AUTÒNOMS. PROGRAMA “TEN” 2021

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 16.406,00 euros destinada a MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC SECTOR TURÍSTIC COVID-19 SOBRE PIMES, MICROPIMES I AUTÒNOMS. PROGRAMA “TINGUES” 2021.

L’ajuda atorgada està destinada als àmbits de l’oci i l’hostaleria, l’allotjament reglat, les agències de viatge i oferta receptiva i guies i empreses de turisme actiu.

Seran conceptes subvencionables el manteniment de l’activitat empresarial mitjançant el finançament de despeses estructurals i de funcionament corrent de l’activitat que han sigut suportats malgrat la manca d’ingressos per la persona física/jurídica beneficiària, que ajuden al sosteniment de la situació d’alta en l’activitat.

 

 

 

 

22/09/2021

Concessió de subvenció: PROGRAMA DE JOVENTUT ANY 2021

L’Institut Valencià de la Joventut ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.790,63 euros destinada a la següent acció: PROGRAMA DE JOVENTUT ANY 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE L’INSTITUT VALÈNCIA DE LA JOVENTUT PER A DESENVOLUPAR ACTIVITATS DEL PROGRAMA DE JOVENTUT DURANT L’ANY 2021 que es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del dia 06/04/2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de Resolució de 15 de setembre de 2021, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut.

 

 

 

 

 

21/09/2021

Concessió de subvenció:

ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT CONSISTENT EN ORDINADORS

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.463,00 euros destinada a la següent acció: ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT CONSISTENT EN ORDINADORS.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS DESTINADES A AJUNTAMENTS DE MUNICIPIS AMB POBLACIÓ INFERIOR A 20.000 HABITANTS, ENTITATS D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR Al MUNICIPI I MANCOMUNITATS DE SERVEIS SOCIALS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT, PER A la REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ SOCIAL DIRIGIDES A COL·LECTIUS VULNERABLES I PER A l’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT I VEHICLES.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 04/08/2021.

 

 

 

 

21/09/2021

Concessió de subvenció:

REALITZACIÓ DE TALLER VINYASA: IOGA I MEDITACIÓ

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.560,00 euros destinada a la següent acció: REALITZACIÓ DE TALLER VINYASA: IOGA I MEDITACIÓ.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS DESTINADES A AJUNTAMENTS DE MUNICIPIS AMB POBLACIÓ INFERIOR A 20.000 HABITANTS, ENTITATS D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR Al MUNICIPI I MANCOMUNITATS DE SERVEIS SOCIALS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT, PER A la REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ SOCIAL DIRIGIDES A COL·LECTIUS VULNERABLES I PER A l’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT I VEHICLES.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 04/08/2021.

 

 

 

 

 

Concessió de subvenció:

ADQUISICIÓ DE MATERIAL BIBLIOGRÀFIC PER A LA BIBLIOTECA PÚBLICA

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.837,47 euros destinada a la següent acció: MANTENIMENT DE L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL BIBLIOGRÀFIC PER A la BIBLIOTECA PÚBLICA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS PER A l’ADQUISICIÓ DE MATERIAL BIBLIOGRÀFIC PER A les BIBLIOTEQUES I AGÈNCIES DE LECTURA PÚBLIQUES DE LES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

 

 

 

 

15/09/2021

Concessió de subvenció:

GABINET PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL DE BANYERES DE MARIOLA

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 9.162,25 euros destinada a la següent acció: MANTENIMENT DEL GABINET PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL DE BANYERES DE MARIOLA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER Al MANTENIMENT DE GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS DEPENDENTS D’AJUNTAMENTS, MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A l’EXERCICI 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2021, de la Direcció General de Centres Docents (DOGV núm. 9172 de 13/09/2021).

 

 

 

02/09/2021

Concessió de subvenció:
ELABORACIÓ D’UN PLA D’ACTUACIÓ ENFRONT DEL RISC SÍSMIC

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 5.000,00 euros destinada a la següent acció: ELABORACIÓ D’UN PLA D’ACTUACIÓ ENFRONT DEL RISC SÍSMIC.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA PER A la CONCESSIÓ D’AJUDES DESTINADES A l’ELABORACIÓ DE NOUS PLANS D’EMERGÈNCIA O A la REVISIÓ DELS JA APROVATS DELS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA I CONCESSIÓ D’AJUDES PER A l’EXERCICI 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 12 d’agost de 2021, del director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (DOGV núm. 9153 de 17/08/2021).

 

 

 

02/09/2021

 

Concessió de subvenció:
REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES LÍNIES LLIURES D’HALÒGENS DEL MUSEU ARQUEOLÒGIC TORRE FONT BONA

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 8.260,36 euros destinada a la següent acció: REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES LÍNIES LLIURES D’HALÒGENS DEL MUSEU ARQUEOLÒGIC TORRE FONT BONA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER A MODERNITZACIÓ, CONSERVACIÓ, EQUIPAMENT I ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE MUSEUS I COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES PERMANENTS, I RESTAURACIÓ DELS BÉNS MOBLES INVENTARIATS, ANUALITAT 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2021, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport (DOGV del dia 01/09/2021).

 

 

 

02/09/2021

Concesión de subvención:

Concessió de subvenció:
INSTAL·LACIÓ DE PANELLS D’EXPOSICIÓ, REALITZACIÓ D’UNA IL·LUSTRACIÓ PUBLICITÀRIA DEL MUSEU DE L’ESPARDENYA I ACTUALITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB I DIGITALITZACIÓ DEL MATERIAL DIDÀCTIC DEL MUSEU DE L’ESPARDENYA.

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.483,64 euros destinada a la següent acció: INSTAL·LACIÓ DE PANELLS D’EXPOSICIÓ, REALITZACIÓ D’UNA IL·LUSTRACIÓ PUBLICITÀRIA DEL MUSEU DE L’ESPARDENYA I ACTUALITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB I DIGITALITZACIÓ DEL MATERIAL DIDÀCTIC DEL MUSEU DE L’ESPARDENYA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER A MODERNITZACIÓ, CONSERVACIÓ, EQUIPAMENT I ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE MUSEUS I COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES PERMANENTS, I RESTAURACIÓ DELS BÉNS MOBLES INVENTARIATS, ANUALITAT 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2021, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport (DOGV del dia 01/09/2021).

 

 

 

02/09/2021

Concessió de subvenció:
EQUIPAMENT NECESSARI: ORDINADORS, MICRÒFONS, PURIFICADOR D’AIRE, HIGRÒMETRES, MODULACIÓ DIVERSA, CODI QR I BUCLE MAGNÈTIC EN EL MUSEU VALENCIÀ DEL PAPER.

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 4.181,00 euros destinada a la següent acció: EQUIPAMENT NECESSARI: ORDINADORS, MICRÒFONS, PURIFICADOR D’AIRE, HIGRÒMETRES, MODULACIÓ DIVERSA, CODI QR I BUCLE MAGNÈTIC EN EL MUSEU VALENCIÀ DEL PAPER.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER A MODERNITZACIÓ, CONSERVACIÓ, EQUIPAMENT I ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE MUSEUS I COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES PERMANENTS, I RESTAURACIÓ DELS BÉNS MOBLES INVENTARIATS, ANUALITAT 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2021, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport (DOGV del dia 01/09/2021).

 

 

 

27/08/2021

Concessió de subvenció:

OBRES DE MILLORA DEL COMPORTAMENT TÈRMIC DE L’ENVOLUPANT DE L’EDIFICI AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 28.994,37 euros destinada a la següent acció: OBRES DE MILLORA DEL COMPORTAMENT TÈRMIC DE L’ENVOLUPANT DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS NO DINERÀRIES A FAVOR DELS MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA PROVÍNCIA PER A l’EXECUCIÓ DELS PROJECTES DEL PLA PROVINCIAL ENERGÈTIC DE 2019 (ANUALITAT 2021).

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 28 de juliol de 2021.

 

 

 

16/08/2021

Concessió de subvenció:
LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE L’any 2021

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 882,84 euros destinada a la següent acció: LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE l’any 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme autonòmic referit a SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PUBLICA PER A la LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE l’any 2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2021, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es concedeixen les subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana en l’exercici 2021.

 

 

 

16/08/2021

Concessió de subvenció:

“MATINS Al POLI”, DE MARÇ A OCTUBRE DE 2021

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 4.455,22 euros destinada a la següent acció: “MATINS Al POLI”, DE MARÇ A OCTUBRE DE 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A la REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES (COMPETITIVES, FÍSIC-RECREATIVES, POPULARS, FORMATIVES, DIVULGATIVES, ETC.) O PER AL FUNCIONAMENT D’ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS, ANY 2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2021.

 

 

 

16/08/2021

Concessió de subvenció:

DIVERSES ACTIVITATS ESPORTIVES ANUALITAT 2021 (CROS DIA DE LA CONSTITUCIÓ, TROFEU NADAL KARATE, TROFEUS SANT JORDI TIR OLÍMPIC)

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 500,66 euros destinada a la següent acció: DIVERSES ACTIVITATS ESPORTIVES ANUALITAT 2021 (CROS DIA DE LA CONSTITUCIÓ, TROFEU NADAL KARATE, TROFEUS SANT JORDI TIR OLÍMPIC).

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A l’ADQUISICIÓ DE TROFEUS I MEDALLES.

 

 

 

12/08/2021


Concessió de subvenció:

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REALITZACIÓ I MUNTATGE DE LA MOSTRA D’OFICIS TRADICIONALS LOCALS ANY 2021

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.620,00 euros destinada a la següent acció: ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A la REALITZACIÓ I MUNTATGE DE LA MOSTRA D’OFICIS TRADICIONALS LOCALS ANY 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A REALITZACIÓ D’ACTUACIONS COMPRESES DINS DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE LA DIPUTACIÓ: LÍNIA 1: FIRES I ALTRES ESDEVENIMENTS COMERCIALS.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, adoptat en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2021.

 

 

 

11/08/2021

Concessió de subvenció:

REPARACIÓ SIMPLE I ADEQUACIÓ DEL SISTEMA DE REG I INSTAL•LACIÓ DE TANQUES PERIMETRALS EN L’HORT URBÀ MUNICIPAL “PARC DE VIL•lA ROSARIO”. ACTIVITATS FORMATIVES: “CREACIÓ I MANTENIMENT DE PARCEL•LA D’HORT URBÀ” I “MANEIG I ÚS DE PRODUCTES FITOSANITARIS”, ANY 2021

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.250,00 euros destinada a la següent acció: REPARACIÓ SIMPLE I ADEQUACIÓ DEL SISTEMA DE REG I INSTAL•LACIÓ DE TANQUES PERIMETRALS EN L’HORT URBÀ MUNICIPAL “PARC DE VIL•LA ROSARIO”. ACTIVITATS FORMATIVES: “CREACIÓ I MANTENIMENT DE PARCEL•LA D’HORT URBÀ” I “MANEIG I ÚS DE PRODUCTES FITOSANITARIS”, ANY 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIÓ PER A REALITZACIÓ D’ACTUACIONS COMPRESES DINS DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE LA DIPUTACIÓ: LÍNIA 5: DESPESA CORRENT EN HORTS URBANS MUNICIPALS.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, adoptat en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2021.

 

 

 

11/08/2021

Concessió de subvenció:

INSTAL•LACIÓ D’ESCOMESA D’AIGUA, INSTAL•LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, INSTAL•LACIÓ DE CASETA D’EINES, CONSTRUCCIONS DE CAMINALS, INSTAL•LACIÓ DE CLOS PERIMETRAL I SENYALÍSTICA VERTICAL, PER AL NOU HORT URBÀ MUNICIPAL, ANY 2021

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 6.211,41 euros destinada a la següent acció: INSTAL•LACIÓ D’ESCOMESA D’AIGUA, INSTAL•LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, INSTAL•LACIÓ DE CASETA D’EINES, CONSTRUCCIONS DE CAMINALS, INSTAL•LACIÓ DE CLOS PERIMETRAL I SENYALÍSTICA VERTICAL, PER AL NOU HORT URBÀ MUNICIPAL, ANY 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIÓ PER A REALITZACIÓ D’ACTUACIONS COMPRESES DINS DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE LA DIPUTACIÓ: LÍNIA 6: INVERSIÓ EN HORTS URBANS MUNICIPALS.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, adoptat en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2021.

 

 

 

11/08/2021

Concessió de subvenció:

DESPESES D’ORGANITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES I CONFERÈNCIES ORIENTADES A la PIME, A la DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ I A l’AUTOOCUPACIÓ A BANYERES DE MARIOLA, ANY 2021

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 5.000,00 euros destinada a la següent acció: DESPESES D’ORGANITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES I CONFERÈNCIES ORIENTADES A la PIME, A LA DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ I A l’AUTOOCUPACIÓ A BANYERES DE MARIOLA, ANY 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS COMPRESES DINS DE L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT: LÍNIA 3.- PROMOCIÓ ECONÒMICA: FORMACIÓ PIMES I AUTÒNOMS.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, adoptat en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2021.

 

 

 

10/08/2021

Concessió de subvenció:

OBRES DE REFORMA DE L’EDIFICI DEL MERCAT: INSTAL•LACIÓ DE 19 FINESTRES AMB ENVIDRAMENT, ANY 2021

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 8.000,00 euros destinada a la següent acció: OBRES DE REFORMA DE L’EDIFICI DEL MERCAT: INSTAL•LACIÓ DE 19 FINESTRES AMB ENVIDRAMENT, ANY 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A la REALITZACIÓ D’ACTUACIONS COMPRESES DINS DE L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT: LÍNIA 2: PLA DE MODERNITZACIÓ DE MERCATS MUNICIPALS.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, adoptat en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2021.

 

 

04/08/2021

Concessió de subvenció:
FINANÇAMENT ADL E.L.G. (PERÍODE ENTRE EL 01/07/2021 I EL 30/06/2022). Exp. EMPA01/2021/260/03

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 14.700,00 euros destinada a la següent acció: FINANÇAMENT ADL E.R.F. (PERÍODE ENTRE EL 01/07/2021 I EL 30/06/2022). Exp. EMPA01/2021/260/03.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ PER A FINANÇAR EL MANTENIMENT DELS AGENTS D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AEDL) EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de Resolució de la directora General d’Ocupació i Formació signada el dia 23/07/2021.

 

 

 

04/08/2021

Concessió de subvenció:
FINANÇAMENT ADL E.R.F. (PERÍODE ENTRE EL 01/07/2021 I EL 30/06/2022). Exp. EMPA01/2021/258/03

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 14.700,00 euros destinada a la següent acció: FINANÇAMENT ADL E.R.F. (PERÍODE ENTRE EL 01/07/2021 I EL 30/06/2022). Exp. EMPA01/2021/258/03.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ PER A FINANÇAR EL MANTENIMENT DELS AGENTS D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AEDL) EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de Resolució de la directora General d’Ocupació i Formació signada el dia 23/07/2021.

 

 

 

03/08/2021

SUBVENCIONS DEL MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL

El Ministeri de Política Territorial ha resolt atorgar diverses subvencions a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola per diferents danys produïts pel temporal de neu i aigua “Borrasca Glòria” esdevingut al mes de gener de 2020.

Les subvencions s’han atorgat per Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria General de Coordinació Territorial, per la qual s’acorda l’assignació de les subvencions previstes en el Reial decret 778/2020, de 25 d’agost, pel qual es declara l’aplicació de les mesures previstes en l’article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020.

Les ajudes estan destinades a executar obres de reparació o restitució de: infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal.

Les ajudes atorgades han sigut publicades en el Butlletí Oficial Estat del dia 30 de juliol de 2021 i són les següents:

DANYS OCASIONATS EN PAVIMENTS, VORERES, I EQUIPAMENT URBÀ PEL TEMPORAL DE NEU I AIGUA BORRASCA GLÒRIA GENER 2020, 14.094,57 EUROS

RECONSTRUCCIÓ EDIFICI MUNICIPAL SENSE ÚS ESPECIFIQUE (SALÓ MARIOLA) PEL TEMPORAL DE NEU I AIGUA BORRASCA GLÒRIA GENER 2020, 282.483,50 EUROS

ARRANJAMENT I ADEQUACIÓ DE CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL A CONSEQÜÈNCIA DEL TEMPORAL DE NEU I AIGUA BORRASCA GLÒRIA GENER 2020 82.862,72 EUROS

REPARACIÓ EN EDIFICIS MUNICIPALS A CONSEQÜÈNCIA DEL TEMPORAL DE NEU I AIGUA BORRASCA GLÒRIA GENER 2020 26.427,00 EUROS

 

 

 

02/08/2021

Concessió de subvenció:

VESTUARIS I LAVABOS PARC VIL·LA ROSARIO. INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 48.202,85 euros destinada a la següent acció: VESTUARIS I LAVABOS PARC VIL·LA ROSARIO. INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS PLA +CERCA 2020 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província n. 247 del dia 29/12/2020. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 28/07/2021.

 

 

 

 

30/07/2021

     

TRES NOUS PUNTS DE RECÀRREGA GRATUÏTS

Acaben d’entrar en servei tres nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al nostre municipi. L’Ajuntament de Banyeres de Mariola promou amb aquesta iniciativa el canvi progressiu del parc de vehicles a altres elèctrics no contaminants. Per a incentivar l’ús d’aquesta energia neta, la recàrrega serà gratuïta, ja que el municipi començarà fent-se càrrec del cost del subministrament elèctric a les persones que siguen usuàries.

Els punts estan ubicats a l’entrada del parc municipal de Vil·la Rosario, al carrer Alcoi (prop del Barranc Fondo) i al carrer Beneixama (confluència amb la plaça Joan Baptista Doménech).

La recàrrega es fa a través del telèfon mòbil seguint les instruccions que figuren en els punts de recàrrega per al funcionament correcte del sistema.

L’acció s’emmarca dins la campanya Moves II, Mobilitat, Eficiència i Sostenibilitat. Pel que fa al cost de la instal·lació, que en total ha sigut de 31.934,24 €, l’Ajuntament ha invertit 20.809,44 € i la resta, 11.124,80 €, han estat finançats a través d’una subvenció de part de la Generalitat Valenciana – IVACE, Ministeri Para la Transició Ecològica, IDAE i la Unió Europea – FEDER.

 

 

 

30/07/2021

Concessió de subvenció:

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 54.036,84 euros destinada a la següent acció: AJUDES AMB DESTINACIÓ A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE EL COVID-19 ESTÀ SUPOSANT SOBRE PIMES, MICROPIMES, XICOTETS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS, ANUALITAT 2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret del Sr. Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius núm. 2021/2855, de data 27/07/2021.

 

 

 

22/07/2021

Concessió de subvenció:
REFORMA I MODERNITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS D’ESPAIS TÈCNICS – TEATRE PRINCIPAL

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 32.127,43 euros destinada a la següent acció: REFORMA I MODERNITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS D’ESPAIS TÈCNICS – TEATRE PRINCIPAL.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DESTINADES A FINANÇAR LA REFORMA I MODERNITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT D’ESPAIS ESCÈNICS EXISTENTS, ANUALITAT 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de Resolució de 14 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

 

 

 

 

22/07/2021

Concessió de subvenció:
IMPULSA’T JOVE. TALLERS DE RAP- TALLER PREVENCIÓ

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.679,10 euros destinada a la següent acció: IMPULSA’T JOVE. TALLERS DE RAP- TALLER PREVENCIÓ.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE CONDUCTES ADDICTIVES, ANY 2021 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 51 del dia 16 de març de 2021. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 7 de juliol de 2021.

 

 

19/07/2021

Concessió de subvenció:
EQUIP D’IL·LUMINACIÓ PER AL TEATRE BENEFICÈNCIA DE LA CASA DE LA CULTURA PER A ESTALVI ENERGÈTIC

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 4.900,00 euros destinada a la següent acció: EQUIP D’IL·LUMINACIÓ PER Al TEATRE BENEFICÈNCIA DE LA CASA DE LA CULTURA PER A ESTALVI ENERGÈTIC.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A l’EQUIPAMENT DE LES INSTAL·LACIONS CULTURALS DE TITULARITAT MUNICIPAL, ANUALITAT 2021 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 47 del dia 10/03/2021. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret de la Sra. Vicepresidenta 1a i Diputada de Cultura i Transparència núm. 2581 de 07/07/2021.

 

 

19/07/2021

Concessió de subvenció:
PROJECTE “ORIENTAR-TE” ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT A RESIDENTS INTERNACIONALS EMPADRONATS A BANYERES DE MARIOLA

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.462,65 euros destinada a la següent acció: PROJECTE “ORIENTAR-TE” ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT A RESIDENTS INTERNACIONALS EMPADRONATS A BANYERES DE MARIOLA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES, PROGRAMES I ACTIVITATS EN MATÈRIA DE RESIDENTS INTERNACIONALS, ANUALITAT 2021 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 34 del dia 19/02/2021. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en sessió ordinària celebrada el dia 30/06/2021.

 

 

16/07/2021

Concessió de subvenció:
PROGRAMA IMPULSA’T. VIDEOEDUCAT-ART GRAFITI

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.354,21 euros destinada a la següent acció: PROGRAMA IMPULSA’T. VIDEOEDUCAT-ART GRAFITI. L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A PROGRAMES I ACTIVITATS EN MATÈRIA DE JOVENTUT, ANY 2021 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 51 del dia 16/03/2021. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en sessió ordinària celebrada el dia 07/07/2021.

 

Concessió de subvenció
MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON LES MOLINES

L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 164.906,80 euros destinada a la següent acció: MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON LES MOLINES.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per aquest organisme referida a AJUDES PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A la MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS AMB CÀRREC A l’EXERCICI 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha realitzat en virtut de Resolució de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de data 17 de març de 2021.

 

 

 

02/07/2021

Concessió de subvenció

MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON LES CREUS

L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 165.085,37 euros destinada a la següent acció: MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON LES CREUS.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per aquest organisme referida a AJUDES PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A la MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS AMB CÀRREC A l’EXERCICI 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha realitzat en virtut de Resolució de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de data 17 de març de 2021.

 

 

 

02/07/2021

Concessió de subvenció
MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON BARRAQUETES

L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 165.174,66 euros destinada a la següent acció: MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON BARRAQUETES.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per aquest organisme referida a AJUDES PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A la MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS AMB CÀRREC A l’EXERCICI 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha realitzat en virtut de Resolució de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de data 17 de març de 2021.

 

 

 

 

12/05/2021

Concessió de subvenció:

PROGRAMA EMCORP 2021

LABORA ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 27.097,90 euros destinada a la següent acció: PROGRAMA EMCORP 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per aquest organisme PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DE, ALMENYS, TRENTA ANYS, EN COL·LABORACIÓ AMB CORPORACIONS LOCALS.

La concessió de l’ajuda es va fer en virtut de RESOLUCIÓ de la Directora General d’Ocupació i Formació de data 01/03/2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-Subvencions i ajudes rebudes 2020
-Subvencions i ajudes rebudes 2019
-Subvencions i ajudes rebudes 2018
-Subvencions i ajudes rebudes 2017
-Subvencions i ajudes rebudes 2016
-Subvencions i ajudes rebudes 2015
-Subvencions i ajudes rebudes 2014

SUBVENCIONS I AJUDES CONCEDIDES

ANY
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014