15/11/2021

Concessió de subvenció:

ESCOLARITZACIÓ INFANTIL TRAM 2-3 ANYS

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 160.283,70 euros destinada a la següent acció: ESCOLARITZACIÓ INFANTIL TRAM 2-3 ANYS.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria referida a SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT DESTINADES A L’ESCOLARITZACIÓ – BO INFANTIL EN ELS CENTRES AUTORITZATS D’EDUCACIÓ INFANTIL I ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS DE PRIMER CICLE – PER AL CURS ESCOLAR 2021/2022.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2021, de la Direcció General de Centres Docents (DOGV núm. 9208 de 04.11.2021).

 

 

 

 

15/11/2021

Concessió de subvenció:

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL VALENCIÀ

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 4.119,33 euros destinada a la següent acció: ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL VALENCIÀ.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria referida a SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER AL FOMENT DEL VALENCIÀ MITJANÇANT LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL VALENCIÀ, ANY 2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Resolució del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de data 09/11/2021.

 

 

 

 

12/11/2021

Concessió de subvenció:

FUNCIONAMENT DEL JUTJAT DE PAU

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.050,00 euros destinada a la següent acció: FUNCIONAMENT DEL JUTJAT DE PAU.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada referida a SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, PER LA QUAL ES CONCEDEIXEN AJUDES Als AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS JUTJATS DE PAU, INCLOSES LES DESPESES OCASIONADES PEL PERSONAL NO FUNCIONARIAL QUE OSTENTA LA SECRETARIA, CORRESPONENTS A l’EXERCICI 2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 2021, de la Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública.

 

 

 

 

08/11/2021

Concessió de subvenció:

PROGRAMA EMPUJU 2021

LABORA ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 88.983,30 euros destinada a la següent acció: PROGRAMA EMPUJU 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ, PER LA QUAL ES CONVOCA PER A l’EXERCICI 2021 EL PROGRAMA D’INCENTIUS A la CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES MENORS DE 30 ANYS PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU 2014-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA. PROGRAMA EMPUJU 2021. Exp. EMPUJU/2021/161/03.

 

 

 

 

08/11/2021

Concessió de subvenció:

PROJECTE DE CATALOGACIÓ I EXHIBICIÓ DE LES PECES DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE SERRELLA

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 4.144,25 euros destinada a la següent acció: PROJECTE DE CATALOGACIÓ I EXHIBICIÓ DE LES PECES DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE SERRELLA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS, FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS SENSE FI DE LUCRE DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A MUSEUS I COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES PERMANENTS. PROJECTE DE CATALOGACIÓ I EXHIBICIÓ DE LES PECES DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE SERRELLA. ANUALITAT 202103/08/2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant del dia 3 de novembre de 2021.

 

 

 

 

03/11/2021

Concessió de subvenció:
SUBVENCIÓ DESTINADA Al CENTRE FPA MUNICIPAL ALFONSO INIESTA

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 28.071,89 euros destinada a la següent acció: SUBVENCIÓ DESTINADA Al CENTRE FPA MUNICIPAL ALFONSO INIESTA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT DESTINADES A CORPORACIONS LOCALS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE DESENVOLUPEN LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA, EXERCICI 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2021, de la Direcció General de Centres Docents, publicada en el DOGV n. 9199 de 21/10/2021, publicada en el DOGV núm. 9203 del dia 27.10.2021.

 

 

 

 

03/11/2021

Concessió de subvenció:

SUBVENCIÓ DESTINADA AL CONSERVATORI DE MÚSICA

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 51.347,20 euros destinada a la següent acció: SUBVENCIÓ DESTINADA Al CONSERVATORI DE MÚSICA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT DESTINADES A CORPORACIONS LOCALS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE MANTENEN CONSERVATORIS O CENTRES PRIVATS AUTORITZATS D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS O PROFESSIONALS DE MÚSICA O DANSA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ANY 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i ensenyaments de Règim Especial, publicada en el DOGV nº 9203 del dia 27.10.2021.

 

 

 

 

07/10/2021

Concessió de subvenció:
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LECTURA A la BIBLIOTECA PÚBLICA

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 600,82 euros destinada a la següent acció: REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LECTURA A LA BIBLIOTECA PÚBLICA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER A REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LECTURA EN BIBLIOTEQUES I AGÈNCIES DE LECTURA PÚBLIQUES DE LES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ANY 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, publicada en el DOGV del dia 06/10/2021.

 

 

 

 

30/09/2021

Concessió de subvenció:

SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA PER A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC EN EL SECTOR TURÍSTIC A CAUSA DE LA COVID-19, EN PIMES, MICROPIMES I AUTÒNOMS. PROGRAMA “TEN” 2021

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 16.406,00 euros destinada a MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC SECTOR TURÍSTIC COVID-19 SOBRE PIMES, MICROPIMES I AUTÒNOMS. PROGRAMA “TINGUES” 2021.

L’ajuda atorgada està destinada als àmbits de l’oci i l’hostaleria, l’allotjament reglat, les agències de viatge i oferta receptiva i guies i empreses de turisme actiu.

Seran conceptes subvencionables el manteniment de l’activitat empresarial mitjançant el finançament de despeses estructurals i de funcionament corrent de l’activitat que han sigut suportats malgrat la manca d’ingressos per la persona física/jurídica beneficiària, que ajuden al sosteniment de la situació d’alta en l’activitat.

 

 

 

 

22/09/2021

Concessió de subvenció: PROGRAMA DE JOVENTUT ANY 2021

L’Institut Valencià de la Joventut ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.790,63 euros destinada a la següent acció: PROGRAMA DE JOVENTUT ANY 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE L’INSTITUT VALÈNCIA DE LA JOVENTUT PER A DESENVOLUPAR ACTIVITATS DEL PROGRAMA DE JOVENTUT DURANT L’ANY 2021 que es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del dia 06/04/2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de Resolució de 15 de setembre de 2021, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut.

 

 

 

 

 

21/09/2021

Concessió de subvenció:

ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT CONSISTENT EN ORDINADORS

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.463,00 euros destinada a la següent acció: ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT CONSISTENT EN ORDINADORS.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS DESTINADES A AJUNTAMENTS DE MUNICIPIS AMB POBLACIÓ INFERIOR A 20.000 HABITANTS, ENTITATS D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR Al MUNICIPI I MANCOMUNITATS DE SERVEIS SOCIALS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT, PER A la REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ SOCIAL DIRIGIDES A COL·LECTIUS VULNERABLES I PER A l’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT I VEHICLES.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 04/08/2021.

 

 

 

 

21/09/2021

Concessió de subvenció:

REALITZACIÓ DE TALLER VINYASA: IOGA I MEDITACIÓ

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.560,00 euros destinada a la següent acció: REALITZACIÓ DE TALLER VINYASA: IOGA I MEDITACIÓ.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS DESTINADES A AJUNTAMENTS DE MUNICIPIS AMB POBLACIÓ INFERIOR A 20.000 HABITANTS, ENTITATS D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR Al MUNICIPI I MANCOMUNITATS DE SERVEIS SOCIALS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT, PER A la REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ SOCIAL DIRIGIDES A COL·LECTIUS VULNERABLES I PER A l’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT I VEHICLES.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 04/08/2021.

 

 

 

 

 

Concessió de subvenció:

ADQUISICIÓ DE MATERIAL BIBLIOGRÀFIC PER A LA BIBLIOTECA PÚBLICA

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.837,47 euros destinada a la següent acció: MANTENIMENT DE L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL BIBLIOGRÀFIC PER A la BIBLIOTECA PÚBLICA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS PER A l’ADQUISICIÓ DE MATERIAL BIBLIOGRÀFIC PER A les BIBLIOTEQUES I AGÈNCIES DE LECTURA PÚBLIQUES DE LES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

 

 

 

 

15/09/2021

Concessió de subvenció:

GABINET PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL DE BANYERES DE MARIOLA

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 9.162,25 euros destinada a la següent acció: MANTENIMENT DEL GABINET PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL DE BANYERES DE MARIOLA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER Al MANTENIMENT DE GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS DEPENDENTS D’AJUNTAMENTS, MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A l’EXERCICI 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 30 d’agost de 2021, de la Direcció General de Centres Docents (DOGV núm. 9172 de 13/09/2021).

 

 

 

02/09/2021

Concessió de subvenció:
ELABORACIÓ D’UN PLA D’ACTUACIÓ ENFRONT DEL RISC SÍSMIC

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 5.000,00 euros destinada a la següent acció: ELABORACIÓ D’UN PLA D’ACTUACIÓ ENFRONT DEL RISC SÍSMIC.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA PER A la CONCESSIÓ D’AJUDES DESTINADES A l’ELABORACIÓ DE NOUS PLANS D’EMERGÈNCIA O A la REVISIÓ DELS JA APROVATS DELS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA I CONCESSIÓ D’AJUDES PER A l’EXERCICI 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 12 d’agost de 2021, del director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (DOGV núm. 9153 de 17/08/2021).

 

 

 

02/09/2021

 

Concessió de subvenció:
REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES LÍNIES LLIURES D’HALÒGENS DEL MUSEU ARQUEOLÒGIC TORRE FONT BONA

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 8.260,36 euros destinada a la següent acció: REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES LÍNIES LLIURES D’HALÒGENS DEL MUSEU ARQUEOLÒGIC TORRE FONT BONA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER A MODERNITZACIÓ, CONSERVACIÓ, EQUIPAMENT I ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE MUSEUS I COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES PERMANENTS, I RESTAURACIÓ DELS BÉNS MOBLES INVENTARIATS, ANUALITAT 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2021, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport (DOGV del dia 01/09/2021).

 

 

 

02/09/2021

Concesión de subvención:

Concessió de subvenció:
INSTAL·LACIÓ DE PANELLS D’EXPOSICIÓ, REALITZACIÓ D’UNA IL·LUSTRACIÓ PUBLICITÀRIA DEL MUSEU DE L’ESPARDENYA I ACTUALITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB I DIGITALITZACIÓ DEL MATERIAL DIDÀCTIC DEL MUSEU DE L’ESPARDENYA.

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.483,64 euros destinada a la següent acció: INSTAL·LACIÓ DE PANELLS D’EXPOSICIÓ, REALITZACIÓ D’UNA IL·LUSTRACIÓ PUBLICITÀRIA DEL MUSEU DE L’ESPARDENYA I ACTUALITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB I DIGITALITZACIÓ DEL MATERIAL DIDÀCTIC DEL MUSEU DE L’ESPARDENYA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER A MODERNITZACIÓ, CONSERVACIÓ, EQUIPAMENT I ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE MUSEUS I COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES PERMANENTS, I RESTAURACIÓ DELS BÉNS MOBLES INVENTARIATS, ANUALITAT 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2021, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport (DOGV del dia 01/09/2021).

 

 

 

02/09/2021

Concessió de subvenció:
EQUIPAMENT NECESSARI: ORDINADORS, MICRÒFONS, PURIFICADOR D’AIRE, HIGRÒMETRES, MODULACIÓ DIVERSA, CODI QR I BUCLE MAGNÈTIC EN EL MUSEU VALENCIÀ DEL PAPER.

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 4.181,00 euros destinada a la següent acció: EQUIPAMENT NECESSARI: ORDINADORS, MICRÒFONS, PURIFICADOR D’AIRE, HIGRÒMETRES, MODULACIÓ DIVERSA, CODI QR I BUCLE MAGNÈTIC EN EL MUSEU VALENCIÀ DEL PAPER.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER A MODERNITZACIÓ, CONSERVACIÓ, EQUIPAMENT I ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE MUSEUS I COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES PERMANENTS, I RESTAURACIÓ DELS BÉNS MOBLES INVENTARIATS, ANUALITAT 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de RESOLUCIÓ de 26 d’agost de 2021, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport (DOGV del dia 01/09/2021).

 

 

 

27/08/2021

Concessió de subvenció:

OBRES DE MILLORA DEL COMPORTAMENT TÈRMIC DE L’ENVOLUPANT DE L’EDIFICI AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 28.994,37 euros destinada a la següent acció: OBRES DE MILLORA DEL COMPORTAMENT TÈRMIC DE L’ENVOLUPANT DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS NO DINERÀRIES A FAVOR DELS MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA PROVÍNCIA PER A l’EXECUCIÓ DELS PROJECTES DEL PLA PROVINCIAL ENERGÈTIC DE 2019 (ANUALITAT 2021).

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 28 de juliol de 2021.

 

 

 

16/08/2021

Concessió de subvenció:
LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE L’any 2021

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 882,84 euros destinada a la següent acció: LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE l’any 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme autonòmic referit a SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PUBLICA PER A la LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE l’any 2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2021, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es concedeixen les subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana en l’exercici 2021.

 

 

 

16/08/2021

Concessió de subvenció:

“MATINS Al POLI”, DE MARÇ A OCTUBRE DE 2021

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 4.455,22 euros destinada a la següent acció: “MATINS Al POLI”, DE MARÇ A OCTUBRE DE 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A la REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES (COMPETITIVES, FÍSIC-RECREATIVES, POPULARS, FORMATIVES, DIVULGATIVES, ETC.) O PER AL FUNCIONAMENT D’ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS, ANY 2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2021.

 

 

 

16/08/2021

Concessió de subvenció:

DIVERSES ACTIVITATS ESPORTIVES ANUALITAT 2021 (CROS DIA DE LA CONSTITUCIÓ, TROFEU NADAL KARATE, TROFEUS SANT JORDI TIR OLÍMPIC)

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 500,66 euros destinada a la següent acció: DIVERSES ACTIVITATS ESPORTIVES ANUALITAT 2021 (CROS DIA DE LA CONSTITUCIÓ, TROFEU NADAL KARATE, TROFEUS SANT JORDI TIR OLÍMPIC).

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A l’ADQUISICIÓ DE TROFEUS I MEDALLES.

 

 

 

12/08/2021


Concessió de subvenció:

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REALITZACIÓ I MUNTATGE DE LA MOSTRA D’OFICIS TRADICIONALS LOCALS ANY 2021

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.620,00 euros destinada a la següent acció: ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A la REALITZACIÓ I MUNTATGE DE LA MOSTRA D’OFICIS TRADICIONALS LOCALS ANY 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A REALITZACIÓ D’ACTUACIONS COMPRESES DINS DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE LA DIPUTACIÓ: LÍNIA 1: FIRES I ALTRES ESDEVENIMENTS COMERCIALS.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, adoptat en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2021.

 

 

 

11/08/2021

Concessió de subvenció:

REPARACIÓ SIMPLE I ADEQUACIÓ DEL SISTEMA DE REG I INSTAL•LACIÓ DE TANQUES PERIMETRALS EN L’HORT URBÀ MUNICIPAL “PARC DE VIL•lA ROSARIO”. ACTIVITATS FORMATIVES: “CREACIÓ I MANTENIMENT DE PARCEL•LA D’HORT URBÀ” I “MANEIG I ÚS DE PRODUCTES FITOSANITARIS”, ANY 2021

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.250,00 euros destinada a la següent acció: REPARACIÓ SIMPLE I ADEQUACIÓ DEL SISTEMA DE REG I INSTAL•LACIÓ DE TANQUES PERIMETRALS EN L’HORT URBÀ MUNICIPAL “PARC DE VIL•LA ROSARIO”. ACTIVITATS FORMATIVES: “CREACIÓ I MANTENIMENT DE PARCEL•LA D’HORT URBÀ” I “MANEIG I ÚS DE PRODUCTES FITOSANITARIS”, ANY 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIÓ PER A REALITZACIÓ D’ACTUACIONS COMPRESES DINS DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE LA DIPUTACIÓ: LÍNIA 5: DESPESA CORRENT EN HORTS URBANS MUNICIPALS.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, adoptat en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2021.

 

 

 

11/08/2021

Concessió de subvenció:

INSTAL•LACIÓ D’ESCOMESA D’AIGUA, INSTAL•LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, INSTAL•LACIÓ DE CASETA D’EINES, CONSTRUCCIONS DE CAMINALS, INSTAL•LACIÓ DE CLOS PERIMETRAL I SENYALÍSTICA VERTICAL, PER AL NOU HORT URBÀ MUNICIPAL, ANY 2021

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 6.211,41 euros destinada a la següent acció: INSTAL•LACIÓ D’ESCOMESA D’AIGUA, INSTAL•LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, INSTAL•LACIÓ DE CASETA D’EINES, CONSTRUCCIONS DE CAMINALS, INSTAL•LACIÓ DE CLOS PERIMETRAL I SENYALÍSTICA VERTICAL, PER AL NOU HORT URBÀ MUNICIPAL, ANY 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIÓ PER A REALITZACIÓ D’ACTUACIONS COMPRESES DINS DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE LA DIPUTACIÓ: LÍNIA 6: INVERSIÓ EN HORTS URBANS MUNICIPALS.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, adoptat en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2021.

 

 

 

11/08/2021

Concessió de subvenció:

DESPESES D’ORGANITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES I CONFERÈNCIES ORIENTADES A la PIME, A la DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ I A l’AUTOOCUPACIÓ A BANYERES DE MARIOLA, ANY 2021

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 5.000,00 euros destinada a la següent acció: DESPESES D’ORGANITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES I CONFERÈNCIES ORIENTADES A la PIME, A LA DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ I A l’AUTOOCUPACIÓ A BANYERES DE MARIOLA, ANY 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS COMPRESES DINS DE L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT: LÍNIA 3.- PROMOCIÓ ECONÒMICA: FORMACIÓ PIMES I AUTÒNOMS.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, adoptat en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2021.

 

 

 

10/08/2021

Concessió de subvenció:

OBRES DE REFORMA DE L’EDIFICI DEL MERCAT: INSTAL•LACIÓ DE 19 FINESTRES AMB ENVIDRAMENT, ANY 2021

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 8.000,00 euros destinada a la següent acció: OBRES DE REFORMA DE L’EDIFICI DEL MERCAT: INSTAL•LACIÓ DE 19 FINESTRES AMB ENVIDRAMENT, ANY 2021.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A la REALITZACIÓ D’ACTUACIONS COMPRESES DINS DE L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT: LÍNIA 2: PLA DE MODERNITZACIÓ DE MERCATS MUNICIPALS.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, adoptat en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2021.

 

 

04/08/2021

Concessió de subvenció:
FINANÇAMENT ADL E.L.G. (PERÍODE ENTRE EL 01/07/2021 I EL 30/06/2022). Exp. EMPA01/2021/260/03

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 14.700,00 euros destinada a la següent acció: FINANÇAMENT ADL E.R.F. (PERÍODE ENTRE EL 01/07/2021 I EL 30/06/2022). Exp. EMPA01/2021/260/03.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ PER A FINANÇAR EL MANTENIMENT DELS AGENTS D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AEDL) EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de Resolució de la directora General d’Ocupació i Formació signada el dia 23/07/2021.

 

 

 

04/08/2021

Concessió de subvenció:
FINANÇAMENT ADL E.R.F. (PERÍODE ENTRE EL 01/07/2021 I EL 30/06/2022). Exp. EMPA01/2021/258/03

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 14.700,00 euros destinada a la següent acció: FINANÇAMENT ADL E.R.F. (PERÍODE ENTRE EL 01/07/2021 I EL 30/06/2022). Exp. EMPA01/2021/258/03.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ PER A FINANÇAR EL MANTENIMENT DELS AGENTS D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AEDL) EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de Resolució de la directora General d’Ocupació i Formació signada el dia 23/07/2021.

 

 

 

03/08/2021

SUBVENCIONS DEL MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL

El Ministeri de Política Territorial ha resolt atorgar diverses subvencions a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola per diferents danys produïts pel temporal de neu i aigua “Borrasca Glòria” esdevingut al mes de gener de 2020.

Les subvencions s’han atorgat per Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria General de Coordinació Territorial, per la qual s’acorda l’assignació de les subvencions previstes en el Reial decret 778/2020, de 25 d’agost, pel qual es declara l’aplicació de les mesures previstes en l’article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020.

Les ajudes estan destinades a executar obres de reparació o restitució de: infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal.

Les ajudes atorgades han sigut publicades en el Butlletí Oficial Estat del dia 30 de juliol de 2021 i són les següents:

DANYS OCASIONATS EN PAVIMENTS, VORERES, I EQUIPAMENT URBÀ PEL TEMPORAL DE NEU I AIGUA BORRASCA GLÒRIA GENER 2020, 14.094,57 EUROS

RECONSTRUCCIÓ EDIFICI MUNICIPAL SENSE ÚS ESPECIFIQUE (SALÓ MARIOLA) PEL TEMPORAL DE NEU I AIGUA BORRASCA GLÒRIA GENER 2020, 282.483,50 EUROS

ARRANJAMENT I ADEQUACIÓ DE CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL A CONSEQÜÈNCIA DEL TEMPORAL DE NEU I AIGUA BORRASCA GLÒRIA GENER 2020 82.862,72 EUROS

REPARACIÓ EN EDIFICIS MUNICIPALS A CONSEQÜÈNCIA DEL TEMPORAL DE NEU I AIGUA BORRASCA GLÒRIA GENER 2020 26.427,00 EUROS

 

 

 

02/08/2021

Concessió de subvenció:

VESTUARIS I LAVABOS PARC VIL·LA ROSARIO. INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 48.202,85 euros destinada a la següent acció: VESTUARIS I LAVABOS PARC VIL·LA ROSARIO. INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS PLA +CERCA 2020 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província n. 247 del dia 29/12/2020. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 28/07/2021.

 

 

 

 

30/07/2021

     

TRES NOUS PUNTS DE RECÀRREGA GRATUÏTS

Acaben d’entrar en servei tres nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al nostre municipi. L’Ajuntament de Banyeres de Mariola promou amb aquesta iniciativa el canvi progressiu del parc de vehicles a altres elèctrics no contaminants. Per a incentivar l’ús d’aquesta energia neta, la recàrrega serà gratuïta, ja que el municipi començarà fent-se càrrec del cost del subministrament elèctric a les persones que siguen usuàries.

Els punts estan ubicats a l’entrada del parc municipal de Vil·la Rosario, al carrer Alcoi (prop del Barranc Fondo) i al carrer Beneixama (confluència amb la plaça Joan Baptista Doménech).

La recàrrega es fa a través del telèfon mòbil seguint les instruccions que figuren en els punts de recàrrega per al funcionament correcte del sistema.

L’acció s’emmarca dins la campanya Moves II, Mobilitat, Eficiència i Sostenibilitat. Pel que fa al cost de la instal·lació, que en total ha sigut de 31.934,24 €, l’Ajuntament ha invertit 20.809,44 € i la resta, 11.124,80 €, han estat finançats a través d’una subvenció de part de la Generalitat Valenciana – IVACE, Ministeri Para la Transició Ecològica, IDAE i la Unió Europea – FEDER.

 

 

 

30/07/2021

Concessió de subvenció:

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 54.036,84 euros destinada a la següent acció: AJUDES AMB DESTINACIÓ A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE EL COVID-19 ESTÀ SUPOSANT SOBRE PIMES, MICROPIMES, XICOTETS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS, ANUALITAT 2021.

La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret del Sr. Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius núm. 2021/2855, de data 27/07/2021.

 

 

 

22/07/2021

Concessió de subvenció:
REFORMA I MODERNITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS D’ESPAIS TÈCNICS – TEATRE PRINCIPAL

La Generalitat Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 32.127,43 euros destinada a la següent acció: REFORMA I MODERNITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS D’ESPAIS TÈCNICS – TEATRE PRINCIPAL.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria de SUBVENCIONS DESTINADES A FINANÇAR LA REFORMA I MODERNITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT D’ESPAIS ESCÈNICS EXISTENTS, ANUALITAT 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha fet en virtut de Resolució de 14 de juliol de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

 

 

 

 

22/07/2021

Concessió de subvenció:
IMPULSA’T JOVE. TALLERS DE RAP- TALLER PREVENCIÓ

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.679,10 euros destinada a la següent acció: IMPULSA’T JOVE. TALLERS DE RAP- TALLER PREVENCIÓ.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE CONDUCTES ADDICTIVES, ANY 2021 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 51 del dia 16 de març de 2021. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de data 7 de juliol de 2021.

 

 

19/07/2021

Concessió de subvenció:
EQUIP D’IL·LUMINACIÓ PER AL TEATRE BENEFICÈNCIA DE LA CASA DE LA CULTURA PER A ESTALVI ENERGÈTIC

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 4.900,00 euros destinada a la següent acció: EQUIP D’IL·LUMINACIÓ PER Al TEATRE BENEFICÈNCIA DE LA CASA DE LA CULTURA PER A ESTALVI ENERGÈTIC.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A l’EQUIPAMENT DE LES INSTAL·LACIONS CULTURALS DE TITULARITAT MUNICIPAL, ANUALITAT 2021 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 47 del dia 10/03/2021. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut de Decret de la Sra. Vicepresidenta 1a i Diputada de Cultura i Transparència núm. 2581 de 07/07/2021.

 

 

19/07/2021

Concessió de subvenció:
PROJECTE “ORIENTAR-TE” ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT A RESIDENTS INTERNACIONALS EMPADRONATS A BANYERES DE MARIOLA

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 2.462,65 euros destinada a la següent acció: PROJECTE “ORIENTAR-TE” ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT A RESIDENTS INTERNACIONALS EMPADRONATS A BANYERES DE MARIOLA.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES, PROGRAMES I ACTIVITATS EN MATÈRIA DE RESIDENTS INTERNACIONALS, ANUALITAT 2021 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 34 del dia 19/02/2021. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en sessió ordinària celebrada el dia 30/06/2021.

 

 

16/07/2021

Concessió de subvenció:
PROGRAMA IMPULSA’T. VIDEOEDUCAT-ART GRAFITI

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 1.354,21 euros destinada a la següent acció: PROGRAMA IMPULSA’T. VIDEOEDUCAT-ART GRAFITI. L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per l’organisme provincial referida a SUBVENCIONS PER A PROGRAMES I ACTIVITATS EN MATÈRIA DE JOVENTUT, ANY 2021 que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 51 del dia 16/03/2021. La concessió de l’ajuda es va realitzar en virtut d’Acord de la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en sessió ordinària celebrada el dia 07/07/2021.

 

Concessió de subvenció
MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON LES MOLINES

L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 164.906,80 euros destinada a la següent acció: MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON LES MOLINES.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per aquest organisme referida a AJUDES PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A la MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS AMB CÀRREC A l’EXERCICI 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha realitzat en virtut de Resolució de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de data 17 de març de 2021.

 

 

 

02/07/2021

Concessió de subvenció

MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON LES CREUS

L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 165.085,37 euros destinada a la següent acció: MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON LES CREUS.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per aquest organisme referida a AJUDES PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A la MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS AMB CÀRREC A l’EXERCICI 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha realitzat en virtut de Resolució de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de data 17 de març de 2021.

 

 

 

02/07/2021

Concessió de subvenció
MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON BARRAQUETES

L’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola una subvenció de 165.174,66 euros destinada a la següent acció: MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON BARRAQUETES.

L’ajuda atorgada s’inclou en la convocatòria realitzada per aquest organisme referida a AJUDES PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A la MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS AMB CÀRREC A l’EXERCICI 2021.

La concessió de l’ajuda s’ha realitzat en virtut de Resolució de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de data 17 de març de 2021.

 

 

 


-Subvencions i ajudes rebudes 2020
-Subvencions i ajudes rebudes 2019
-Subvencions i ajudes rebudes 2018
-Subvencions i ajudes rebudes 2017
-Subvencions i ajudes rebudes 2016
-Subvencions i ajudes rebudes 2015
-Subvencions i ajudes rebudes 2014

SUBVENCIONS I AJUDES CONCEDIDES

ANY
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014