PROCÉS EXTRAORDINARI ESTABILITZACIÓ LLEI 20/2021 D’1 PLAÇA DE TÈCNIC/A D’EDUCACIÓ INFANTIL (C1)
Accés Concurs
Publicació bases Bases generals BOPA nº 215 11/11/2022

Bases específiques BOPA nº 227 29/11/2022

Extracte DOGV DOGV nº 9521 27/01/2023
Extracte BOE BOE Nº 37 13/02/2023
Termini de presentació de sol·licituds Del 14 al 27 de febrer (inclós)

Informació tramitació sol·licitud

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses Llista provisional 
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses i designació Tribunal Llista definitiva i designació Tribunal

 

Anunci dels resultats

 

 

Anunci baremació mèrits

Anunci resolució al·legacions i proposta de contractació

Acord contractació i constitució borsa 

Edicte publicació BOP nomenament personal laboral fixe